Νέες Οφθαλμοχειρουργικές Σημειώσεις

Οι Νέες Οφθαλμοχειρουργικές Σημειώσεις αποστέλλονται δωρεάν ως μια επιστημονική προσφορά της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής σε όλους τους Ελληνες Οφθαλμιάτρους (ειδικευμένους και ειδικευόμενους).
Αν έχετε αλλάξει διεύθυνση ή αν δεν λαμβάνετε το περιοδικό παρακαλούμε να στείλετε e-mail στο info@hsioirs.org με τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσής σας, για να σας αποσταλεί.

ΤΟΜΟΣ 12 –ΤΕΥΧΟΣ 4 (Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2018)

ΤΟΜΟΣ 12 –ΤΕΥΧΟΣ 3 (Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος 2018)

ΤΟΜΟΣ 12 –ΤΕΥΧΟΣ 2 (Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος 2018)

ΤΟΜΟΣ 12 –ΤΕΥΧΟΣ 1 (Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2017)

ΤΟΜΟΣ 11 – ΤΕΥΧΟΣ 4 (Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2017)

ΤΟΜΟΣ 11 – ΤΕΥΧΟΣ 3 (Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος 2017)

ΤΟΜΟΣ 11 – ΤΕΥΧΟΣ 2 (Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος 2017)

ΤΟΜΟΣ 11 – ΤΕΥΧΟΣ 1 (Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2016)

ΤΟΜΟΣ 10 –ΤΕΥΧΟΣ 4 (Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2016)

ΤΟΜΟΣ 10 –ΤΕΥΧΟΣ 3 (Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος 2016)

ΤΟΜΟΣ 10 –ΤΕΥΧΟΣ 2 (Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος 2016)

ΤΟΜΟΣ 10 –ΤΕΥΧΟΣ 1 (Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2015)

ΤΟΜΟΣ 9 –ΤΕΥΧΟΣ 3 & 4 (Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος – Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2015)

ΤΟΜΟΣ 9 – ΤΕΥΧΟΣ 2 (Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος 2015)

ΤΟΜΟΣ 9 – ΤΕΥΧΟΣ 1 (Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2014)

ΤΟΜΟΣ 8 – ΤΕΥΧΟΣ 4 (Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2014)

ΤΟΜΟΣ 8 – ΤΕΥΧΟΣ 3 (Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος 2014)

ΤΟΜΟΣ 8 – ΤΕΥΧΟΣ 2 (Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος 2014)

ΤΟΜΟΣ 8 – ΤΕΥΧΟΣ 1 (Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2013)

ΤΟΜΟΣ 7 – ΤΕΥΧΟΣ 4 (Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2013)

ΤΟΜΟΣ 7 – ΤΕΥΧΟΣ 3 (Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος 2013)

ΤΟΜΟΣ 7 – ΤΕΥΧΟΣ 2 (Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος 2013)

ΤΟΜΟΣ 7 – ΤΕΥΧΟΣ 1 (Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2012)

ΤΟΜΟΣ 6 – ΤΕΥΧΟΣ 4 (Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2012)

ΤΟΜΟΣ 6 – ΤΕΥΧΟΣ 3 (Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος 2012)

ΤΟΜΟΣ 6 – ΤΕΥΧΟΣ 2 (Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος 2012)

ΤΟΜΟΣ 6 – ΤΕΥΧΟΣ 1 (Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2011)

ΤΟΜΟΣ 5 – ΤΕΥΧΟΣ 4 (Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2011)

ΤΟΜΟΣ 5 – ΤΕΥΧΟΣ 3 (Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος 2011)

ΤΟΜΟΣ 5 – ΤΕΥΧΟΣ 2 (Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος 2011)

ΤΟΜΟΣ 5 – ΤΕΥΧΟΣ 1 (Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2010)

ΤΟΜΟΣ 4 – ΤΕΥΧΟΣ 4 (Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2010)

ΤΟΜΟΣ 4 – ΤΕΥΧΟΣ 3 (Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος 2010)

ΤΟΜΟΣ 4 – ΤΕΥΧΟΣ 2 (Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος 2010)

ΤΟΜΟΣ 4 – ΤΕΥΧΟΣ 1 (Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2009)

ΤΟΜΟΣ 3 – ΤΕΥΧΟΣ 4 (Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2009)

ΤΟΜΟΣ 3 – ΤΕΥΧΟΣ 3 (Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος 2009)

ΤΟΜΟΣ 3 – ΤΕΥΧΟΣ 2 (Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος 2009)

ΤΟΜΟΣ 3 – ΤΕΥΧΟΣ 1 (Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2008)

ΤΟΜΟΣ 2 – ΤΕΥΧΟΣ 4 (Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2008)

ΤΟΜΟΣ 2 – ΤΕΥΧΟΣ 3 (Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος 2008)

ΤΟΜΟΣ 2 – ΤΕΥΧΟΣ 2 (Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος 2008)

ΤΟΜΟΣ 2 – ΤΕΥΧΟΣ Ι (Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2007)

ΤΟΜΟΣ Ι – ΤΕΥΧΟΣ 4 (Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2007)

ΤΟΜΟΣ Ι – ΤΕΥΧΟΣ 3 (Απρίλιος – Μάϊος – Ιούνιος 2007)

ΤΟΜΟΣ I – ΤΕΥΧΟΣ 2 (Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος 2007)

ΤΟΜΟΣ Ι – ΤΕΥΧΟΣ 1 (Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2006)