Αίτηση Μέλους για Ειδικευόμενους Οφθαλμιάτρους

Με την εγγραφή οι ειδικευόμενοι εντάσσονται στην ομάδα "YES" και μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Αίτηση Μέλους για Ειδικευόμενους Οφθαλμιάτρους