Υποτροφία “Σπύρος Γεωργαράς”

Η Υποτροφία της ΕΕΕΦΔΧ “Σπύρος Γεωργαράς” καθιερώθηκε το 2007 προς τιμήν του καθ. κ. Σπ. Γεωργαρά, ιδρυτικού μέλους της ΕΕΕΦΔX.

ipotrofia

Υποτροφία ΕΕΕΦΔΧ “Σπύρος Γεωργαράς”

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής, κατόπιν προτάσεως του τ. Προέδρου κ. Βασ. Τσίγκου, καθιέρωσε από το 2007 την Υποτροφία της ΕΕΕΦΔΧ “Σπύρος Γεωργαράς” προς τιμήν του καθ. κ. Σπ. Γεωργαρά, ιδρυτικού μέλους της ΕΕΕΦΔΧ, για την εξαίρετη, πολυετή και πολύπλευρη προσφορά του στην κοινότητα των χειρουργών οφθαλμιάτρων.

Η πρώτη Υποτροφία απενεμήθη τον Φεβρουάριο του 2007 στον συνάδελφο κ. Στέργιο Λιάπη, το 2008 στον κ. Γεώργιο Καπαρουνάκη, το 2009 στον κ. Γεώργιο Κυμιωνή, το 2010 στον κ. Κωνσταντίνο Σαμαρά, το 2011 στον κ. Βασίλειο Λιαράκο, το 2012 στους κ.κ. Δημήτριο Μπουζούκη και Μιχάλη Τσάτσο, το 2013 στον κ. Παναγιώτη Γεωργουδή, το 2014 στον κ. Βασίλειο Διακονή, το 2015 στους κ.κ. Σωτηρία Παλιούρα και Κωνσταντίνο Τσαούση,

το 2016 στους κ.κ. Ζήση Γκατζιούφα, Λάμπρο Λαμπρογιάννη και Δήμητρα Πορτάλιου, το 2017 (με άλλη μορφή) στους κ.κ. Κωνσταντίνο Ανδρεάνο, Παναγιώτη Γιαννακούρα, Νικόλαο Κασιμάτη, Γεώργιο Κονταδάκη και Ιωάννα Μεταξάκη, το 2018 στον κ. Αργύριο Τζαμάλη και το 2019 απενεμήθη στον κ. Μιχαήλ Γρέντζελο.
Λόγω των εκτάκτων συνθηκών που δημιουργήθηκαν εξαιτίας της πανδημίας η Υποτροφία δεν δόθηκε το 2020 & το 2021.
Αυτήν τη χρονιά η Υποτροφία της ΕΕΕΦΔΧ στηρίζει την έρευνα!
Στα πλαίσια της ενθάρρυνσης της ανεξάρτητης έρευνας στο πεδίο του καταρράκτη και της διαθλαστικής χειρουργικής, η ΕΕΕΦΔΧ προσφέρει την υποτροφία «Σπύρος Γεωργαράς» για την υποστήριξη συναδέλφων που επιθυμούν την πραγμάτωση σχετικών κλινικών μελετών.

Η Υποτροφία της ΕΕΕΦΔΧ “Σπύρος Γεωργαράς” για το 2022 απονεμήθηκε στον κ. Γεώργιο Λαμπίρη.

Πληροφορίες Συμμετοχής

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση

Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε αιτούντες κλινικούς ιατρούς από την Ελλάδα με ιδιότητα μέλους της ΕΕΕΦΔΧ τα τελευταία δύο έτη. Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν κλινική θέση πλήρους ή μερικής απασχόλησης ή συνεργαζόμενη με κλινικό ή ακαδημαϊκό κέντρο που εδρεύει στην Ελλάδα.

Σκοπός της Υποτροφίας
  • Nα υποστηρίξει, να ενθαρρύνει και να χρηματοδοτήσει άτομα που διεξάγουν ενεργά κλινική έρευνα στον τομέα του καταρράκτη και της διαθλαστικής χειρουργικής
  • Nα διευκολύνει και να υποστηρίξει μια κουλτούρα ανεξάρτητων κλινικών μελετών προς όφελος των ασθενών με καταρράκτη και διαθλαστικές διαταραχές
  • Nα ενθαρρύνει τη δικτύωση του δυναμικού της οφθαλμολογικής κοινότητας με σκοπό  τη βελτίωση τόσο της φροντίδας των ασθενών όσο και των κλινικών αποτελεσμάτων

Η ΕΕΕΦΔΧ προσφέρει οικονομική υποστήριξη, έως 20.000, για τρία χρόνια για το σωστό έργο με την κατάλληλη υποδομή και εμπειρία.

Τι Ψάχνουμε

Η Υποτροφία «Σπύρος Γεωργαράς» για Κλινική Έρευνα εστιάζει στην ικανότητα εκτέλεσης και ολοκλήρωσης ενός ερευνητικού έργου με κλινικό αντίκτυπο. Κάθε προτεινόμενη επιστημονική μελέτη θα πρέπει να συνοδεύεται από αποδεδειγμένη – από παλαιότερες αντίστοιχες πρωτοβουλίες του αιτούντα – τεχνογνωσία στην υποδομή και έρευνα. Ο συνδυασμός της κλινικής επιστήμης και της τεχνογνωσίας της κλινικής έρευνας είναι το ιδανικό ζητούμενο.

Η διαδικασία υποβολής αίτησης

Το κείμενο της αίτησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 550 λέξεις και πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

  1. Τίτλος
  2. Εισαγωγή
  3. Στατιστική υπόθεση
  4. Περίγραμμα ερευνητικής πρότασης
  5. Περίληψη απαιτούμενου προϋπολογισμού και διάρκεια έρευνας

Πρέπει να συμφωνήσετε με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις (να συμπεριληφθούν στην αίτησή σας – επιπλέον των 550 λέξεων):

Όροι και Προϋποθέσεις

(α) Κατέχω θέση πλήρους ή μερικής απασχόλησης ή συνεργαζόμενη με καθιερωμένο κλινικό ή ερευνητικό/ ακαδημαϊκό ίδρυμα με έδρα την Ελλάδα.

(β) Έχω αποδεδειγμένη προηγούμενη εμπειρία στη διεξαγωγή κλινικής έρευνας στον τομέα της οφθαλμολογίας.

(γ) Είμαι εξοικειωμένος και έμπειρος με τις διοικητικές, ασφαλιστικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις για τη διεξαγωγή κλινικών ερευνητικών μελετών με βάση την Ελλάδα.

(δ) Κατανοώ ότι οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΕΦΔΧ που θα δημιουργήσει μια σύντομη λίστα υποψηφίων, οι οποίοι θα κληθούν να υποβάλουν μια πλήρη ολοκληρωμένη ερευνητική πρόταση. Κατανοώ ότι όλες οι αποφάσεις σχετικά με τις αιτήσεις και τη σύντομη λίστα υποψηφίων θα είναι οριστικές.

(ε) Επιβεβαιώνω ότι είμαι ο συντάκτης της αίτησης με τρέχουσα ιδιότητα μέλους της ΕΕΕΦΔΧ τα δύο τελευταία έτη.

Οι αιτήσεις που δεν συμμορφώνονται με τις παραπάνω διαδικασίες και προϋποθέσεις δεν θα αξιολογούνται.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το 2022 έχει λήξει.