ΤΟΜΟΣ 9 –ΤΕΥΧΟΣ 3 & 4 (Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος – Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2015)

  • 5 | 20th ESCRS Winter Meeting in conjunction with the 30th International Congress of HSIOIRS
  • 10 | Ιατρικές οδηγίες για τις επεμβάσεις διαθλαστικών εκτροπών και για την προετοιμασία των ασθενών για τις εγχειρήσεις στον φακό
  • 1 | Γενικές οδηγίες ορθής ιατρικής πρακτικής στη διαθλαστική χειρουργική
  • 2 | Η προετοιμασία των ασθενών στην εγχείρηση του καταρράκτη
  • 29 | Ανεπάρκεια βλαστικών κυττάρων του ΣΚΟ και η αντιμετώπισή της
  • 32 | Τα Νέα της ΕΕΕΦΔΧ: 3ο Σεμινάριο Διάθλασης της ΕΕΕΦΔΧ
  • 33 | Με άλλο μάτι: «ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΙΛΩ ΚΑΙ ΤΟ ΦΙΛΗΜΑ. Από τον Όμηρο στον Χριστιανισμό»
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΕΕΕΦΔΧ

Τηλ: +30.6974479906
Email: info@hsioirs.org
Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 198 και Απολλοδώρου 1
Π. Φάληρο, 
ΤΚ 17563 Αττική