ΤΟΜΟΣ 6 – ΤΕΥΧΟΣ 4 (Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2012)

  • 07 | Μιλάνο 2012: 30ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καταρράκτη και Διαθλαστικής Χειρουργικής
  • 10 | Νεότερες θεραπευτικές ιδιότητες του Cross Linking
  • 12 | ΑΘΗΝΑ 2013: 27o Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΕΦΔΧ
  • 17 | Η χρήση της βαλβίδας Ahmed στον έλεγχο της ενδοφθάλμιας πίεσης και την επιβίωση του μοσχεύματος σε περιστατικά διαμπερούς κερατοπλαστικής υψηλού κινδύνου
  • 21 | Η σημασία της σωστής διάθλασης στη διαθλαστική χειρουργική
  • 16 | Με άλλο μάτι:
    «Οι τελευταίες μέρες πριν από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912»
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΕΕΕΦΔΧ

Τηλ: +30.6974479906
Email: info@hsioirs.org
Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 198 και Απολλοδώρου 1
Π. Φάληρο, 
ΤΚ 17563 Αττική