ΤΟΜΟΣ 6 – ΤΕΥΧΟΣ 1 (Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2011)

  • 08 | Αθήνα 2012 – 26ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΕΦΔΧ
  • 23 | Η εξέλιξη του ενδοφακού Artisan
  • 28 | Εκλεκτική Μεταμόσχευση Δεσκεμετείου και Ενδοθηλίου Κερατοειδούς (DMEK) – H σύγχρονη θεραπεία της δυσλειτουργίας του ενδοθηλίου
  • 31 | Εντυπώσεις από τη συμμετοχή της ΕΕΕΦΔΧ στο 1ο Συνέδριο της Αλβανικής Εταιρείας Καταρράκτη και Διαθλαστικής Χειρουργικής
  • 33 | Με άλλο μάτι
    Διαγνωστικό Κέντρο «Ευαγγελισμός» Τιράνων
  • 35 | Ζωή δεν είναι μόνο η Οφθαλμολογία
    «Προορισμός: Μαγνησία για όλες τις εποχές του χρόνου»
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΕΕΕΦΔΧ

Τηλ: +30.6974479906
Email: info@hsioirs.org
Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 198 και Απολλοδώρου 1
Π. Φάληρο, 
ΤΚ 17563 Αττική