ΤΟΜΟΣ 2 – ΤΕΥΧΟΣ 3 (Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος 2008)

  • 08 | Λοιμώξεις κερατοειδούς μετά από επέμβαση LASIK
  • 14 | Τορικοί ενδοφακοί
  • 18 | 23ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής
  • 20 | 9ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γλαυκώματος
  • 24 | Εξιδρωματικού τύπου ηλιακή εκφύλιση ωχράς. Από το θερμικό Laser στους αντιαγγειογεννητικούς παράγοντες
  • 26 | 14ο Διεθνές Συνέδριο Γλαυκώματος υπό την οργάνωση της Εταιρείας Γλαυκώματος
  • 28 | Τα νέα της ΕΕΕΦΔΧ
  • 30 | Με άλλο μάτι
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΕΕΕΦΔΧ

Τηλ: +30.6974479906
Email: info@hsioirs.org
Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 198 και Απολλοδώρου 1
Π. Φάληρο, 
ΤΚ 17563 Αττική