ΤΟΜΟΣ 15 –ΤΕΥΧΟΣ 4 (Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2021)

  • 6| 35o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής
  • 14| Οι νέες τάσεις στη διόρθωση της πρεσβυωπίας με πολυεστιακούς ενδοφακούς
  • 19| Νέα OCT προσθίου ημιμορίου
  • 24| Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη στις ραγοειδίτιδες: μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
  • 30| Η μελέτη TAGS (Treatment of Advanced Glaucoma Study) και η σημασία της στην αντιμετώπιση του προχωρημένου γλαυκώματος
  • 34| Βιβλιογραφικό CATCH UP!
  • 38| Με άλλο μάτι: Η δολοφονία του Καποδίστρια