ΤΟΜΟΣ 15 –ΤΕΥΧΟΣ 2 (Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος 2021)

  • 6| Ιατρική απεικόνιση: Bασικές αρχές και ορολογία
  • 11| Οι επιπτώσεις των ψηφιακών οθονών και της τηλε-εκπαίδευσης στην όραση των παιδιών
  • 16| Συσχέτιση διαθλαστικής διόρθωσης μυωπίας με LASIK και ρηγματογενούς αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς
  • 19| Κερατοειδής και Κυτταρική Μηχανική: Θα σώσει η τεχνολογία την ανθρωπότητα άλλη μια φορά;
  • 28| Χημικά Εγκαύματα Κερατοειδούς: Αιτίες-Σταδιοποίηση-Αντιμετώπιση
  • 32| Βιβλιογραφικό CATCH UP!
  • 36| Με άλλο μάτι: Φιλόμουσος εταιρεία Βιέννης