ΤΟΜΟΣ 15 –ΤΕΥΧΟΣ 1 (Οκτώβριος – Νοέμβριος- Δεκέμβριος 2020)

 

  • 6| Χειμερινό Συμπόσιο της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής
  • 9| Custom Fast Cross-Linking (cfCXL)
  • 12| Αμφοτερόπλευρη τήξη κερατοειδή από κατάχρηση αναισθητικού κολλυρίου. Παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού
  • 15| Εξατομικευμένη διασύνδεση κολλαγόνου Τί είναι και πως λειτουργεί
  • 18| Εμβιομηχανικές Ιδιότητες του κερατοειδούς
  • 23| Αφαίρεση ενδοφακού προσθίου θαλάμου πριν το χειρουργείο ενδοθηλιακής μεταμόσχευσης; Ναι ή όχι;
  • 26| Τρόποι προστασίας των ιατρών από αγωγές και μηνύσεις εναντίον τους κατά την άσκηση της Ιατρικής
  • 28|Με άλλο μάτι: Η Ελληνική επανάσταση του 1821 και…η Αιτή