ΤΟΜΟΣ 14 –ΤΕΥΧΟΣ 3 (Απρίλιος – Μάιος- Ιούνιος 2020)

 

 

 • 5| 1st Virtual HSIOIRS Congress/ 34ο Συνέδριο της ΕΕΕΦΔΧ
 • 8| H Oφθαλμολογική Εξέταση στην Πανδημία Covid-19
 • 12| Οξυγόνο και κερατοειδική διασύνδεση κολλαγόνου (CXL)
 • 17| Aπεικονιστικές τεχνικές στην ξηροφθαλμία
 • 23| Βιομετρία σε ειδικές οφθαλμολογικές καταστάσεις (Μέρος Β)
 • 30|Τεχνικές thinner DSAEK: εξέλιξη, επανάσταση ή καμία διαφορά;
 • 34|Διόρθωση διαθλαστικών σφαλμάτων του οφθαλμού με αλλαγή του δείκτη διάθλασης του
  κερατοειδούς ή ενδοφθάλμιων φακών. Το μέλλον της Διαθλαστικής Χειρουργικής;
 • 38|Ιατρική αμέλεια. Οφθαλμολογικές επεμβάσεις
 • 40|Με άλλο μάτι: Καποδίστριας – Πανώλη και Φιλέλληνες

* Το τεύχος 2 του τόμου 14 δεν κυκλοφόρησε λόγω της πανδημίας COVID-19