ΤΟΜΟΣ 14 –ΤΕΥΧΟΣ 1 (Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2019)

 

 

 

  • 6| Βιομετρία σε ειδικές οφθαλμολογικές καταστάσεις
  • 10| Laser Τραμπεκουλοπλαστική (LT) και η θέση της στη θεραπεία του γλαυκώματος
  • 14| Νέες τεχνικές με τη χρήση αλλογενών ιστών στη διαθλαστική χειρουργική
  • 18| Κλινική διαχείριση ασθενών με καταρράκτη και ενδοθηλιακή δυστροφία Fuchs
  • 27| Με άλλο μάτι: Συλλόγος Ελλήνων Επιστημόνων Αλεξάνδρειας «Πτολεμαίος Α’»