ΤΟΜΟΣ 13 –ΤΕΥΧΟΣ 4 (Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2019)

  • 6| 34ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής
  • 9| Βιομηχανική του κερατοειδούς και διασύνδεση κολλαγόνου (CXL). Εχει πλεονέκτημα η τοπογραφική εφαρμογή;
  • 14| Επιλογή της κατάλληλης φόρμουλας υπολογισμού ενδοφακού
  • 18| Σύγχρονη αντιμετώπιση της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας νεοαγγειακού τύπου
  • 26| 37ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καταρράκτη και Διαθλαστικής Χειρουργικής στο Παρίσι
  • 30| Οφθαλμική ερπητική κερατίτιδα. Σύγχρονες προσεγγίσεις
  • 40| Διερευνώντας την επίδραση της ιοντίζουσας ακτινοβολίας στους ενδοφακούς, σε κλινικές δόσεις
    κατά την ακτινοθεραπεία και ακτινοδιάγνωση
  • 45| Με άλλο μάτι: Το συμμαχικό νεκροταφείο Ζέιτενλικ στη Θεσσαλονίκη