ΤΟΜΟΣ 13 –ΤΕΥΧΟΣ 3 (Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος 2019)

  • 6| Η χρήση νευρωνικών δικτύων στην πρόβλεψη επανεπέμβασης στη διαθλαστική χειρουργική
  • 9| ΟCT Αγγειογραφία στο γλαύκωμα
  • 12| SMILE: Διαθλαστική επέμβαση τρίτης γενιάς
  • 16| Καθυστερημένη επανατοποθέτηση τορικού ενδοφακού μετά από φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή
  • 20| Τρισδιάστατη απεικόνιση σε χειρουργείο καταρράκτη
  • 26| Διόφθαλμη θεραπεία της αμβλυωπίας
  • 32| Με άλλο μάτι: Χρίστος ή Χρήστος;