ΤΟΜΟΣ 13 –ΤΕΥΧΟΣ 2 (Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος 2019)

  • 6| Ανασκόπηση του 23ου Χειμερινού Συνεδρίου της ESCRS και 33ου Διεθνούς Συνεδρίου της ΕΕΕΦΔΧ
  • 12| OCT-Angiography – Μια νέα απεικονιστική μέθοδος για τη μελέτη των αγγειακών παθήσεων
    του οφθαλμού
  • 18| Ενδοκερατοειδικοί Δακτυλίοι και Κερατόκωνος – 21ος αιώνας
  • 24| Οφθαλμική Ερπητική Κερατίτιδα. Σύγχρονες προσεγγίσεις
  • 30| Ελάχιστα Επεμβατικές Χειρουργικές Πράξεις Γλαυκώματος (Minimally Invasive Glaucoma Surgery)
  • 41| Με άλλο μάτι: Περί της Μακεδονικής Γλώσσας