ΤΟΜΟΣ 13 –ΤΕΥΧΟΣ 1 (Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2018)

  • 6| 23ο Χειμερινό Συνέδριο της ESCRS & 33ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΕΦΔΧ
  • 17| Επέμβαση καταρράκτη μετά από διαθλαστική επέμβαση με LASIK
  • 20| Η επιλογή του ενδοφακού στον γλαυκωματικό ασθενή
  • 24| Ξηροφθαλμία και διαθλαστική χειρουργική
  • 32| Οφθαλμικό πεμφιγοειδές της βλεννώδους μεμβράνης – Σύγχρονη διάγνωση και θεραπεία.
  • 41| Γλαύκωμα κλειστής γωνίας – ο ρόλος του Lens Extraction (LE)
  • 48| Με άλλο μάτι: Εγχείρημα φωτός