ΤΟΜΟΣ 12 –ΤΕΥΧΟΣ 4 (Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2018)

  • 5|Kapsulorhexis: history of a development
  • 7| 36ο Συνέδριο της ESCRS
  • 11| 23ο Χειμερινό Συνέδριο της ESCRS μαζί με το 33ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΕΦΔΧ
  • 19| Υπερμετρωπικές διορθώσεις: Ενδείξεις και περιορισμοί
  • 21| Υπερηχητικός Υαλοειδοτόμος: Ενα νέο Κεφάλαιο στη χειρουργική του Υαλοειδούς
  • 22| Διεγχειρητικό OCT και χειρουργική αμφιβληστροειδούς
  • 26| Με άλλο μάτι: «Η άσκηση της οφθαλμολογίας στο Βυζάντιο»