ΤΟΜΟΣ 12 –ΤΕΥΧΟΣ 2 (Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος 2018)

  • 5| Ανασκόπηση και Εντυπώσεις από το 32o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής
  • 14| Μικροεπεμβατική χειρουργική γλαυκώματος (MIGS) – διαθέσιμες επιλογές
  • 16| Παράγωγα αίματος και οφθαλμική επιφάνεια
  • 20| Drusen Οπτικού Δίσκου – Μία κλινική οντότητα με νέες προοπτικές διάγνωσης
  • 22| Αντιμετώπιση της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας
  • 29|Με άλλο μάτι: «Η βυζαντινή γλώσσα και η γραμματεία της μέσα στην ιστορία»