Συμμετοχή ΕΕΕΦΔΧ σε εκδηλώσεις Οφθαλμολογικών Εταιρειών

Η Ελληνική Εταιρεία Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής (ΕΕΕΦΔΧ)
στο Aegean Cornea XV 

Στο Συνέδριο Aegean Cornea XV (27 -29 Αυγούστου 2021) στην Κρήτη συμμετείχε η Ελληνική Εταιρεία Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής διοργανώνοντας την παρακάτω συνεδρία:

 

HSIOIRS Symposium

Refractive Surgery: Friend or foe. How to deal with complications
Speakers: Miltos Balidis, Konstantina Koufala, Kostantinos Moschou, Petros Smachliou

 

 


Η Ελληνική Εταιρεία Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής (ΕΕΕΦΔΧ) στο
Συνέδριο Οφθαλμικής Επιφάνειας και Ξηροφθαλμίας 

Το 1ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Οφθαλμικής Επιφάνειας και Ξηροφθαλμίας πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα, στις 29-30 Νοεμβρίου 2019. Η Ελληνική Εταιρεία Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής συμμετείχε με επιτυχία διοργανώνοντας την παρακάτω συνεδρία:

 

Προεγχειρητική και μετεγχειρητική αντιμετώπιση ασθενών στις επεμβάσεις προσθίου ημιμορίου
Συντονίστρια: Ε. Πατσούρα
Συμμετέχοντες. Α. Μανιατέας, Ε. Πατσούρα, Γ. Ρουσσόπουλος

 

 

 


Η Ελληνική Εταιρεία Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής (ΕΕΕΦΔΧ) στο
10ο Ετήσιο Συνέδριο της Οφθαλμολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΟΕΚ)

Το 10ο Ετήσιο Συνέδριο της Οφθαλμολογικής Εταιρείας Κύπρου πραγματοποιήθηκε στις 2-3 Νοεμβρίου 2019 στο Mediterranean Beach Hotel στη Λεμεσό και η Ελληνική Εταιρεία Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής συμμετείχε για όγδοη συνεχή χρονιά με τη διοργάνωση Στρογγυλής Τράπεζας για τη Διαθλαστική Χειρουργική με ιδιαίτερη επιτυχία:
Refractive Surgery: Friend or foe. How to deal with complications
Difficult to handle, Miltos Balides
Femto disaster SMILE and Lasik, Κonstantinos Moschou
PRK nightmares, Petros Smahliou
IOL misfortune, George Roussopoulos


Η Ελληνική Εταιρεία Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής (ΕΕΕΦΔΧ) στο
Ετήσιο Συνέδριο της Οφθαλμολογικής Αιγυπτιακής Εταιρείας – EOS 2019

Εδραιώνοντας τη συνεργασία της με την Αιγυπτιακή Οφθαλμολογική Εταιρεία, η Ελληνική Εταιρεία Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής (ΕΕΕΦΔΧ) συμμετείχε για δεύτερη συνεχή χρονιά στο Ετήσιο Συνέδριο της Αιγυπτιακής Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 27-29 Μαρτίου 2019 στο Κάιρο με τη διοργάνωση Στρογγυλής Τράπεζας για τη Χειρουργική του προσθίου ημιμορίου:

“The quest for perfection in anterior segment surgery”


Ιn the Ocular Surface, D. Mikropoulos
Ιn Refractive Surgery, P. Smachliou
Ιn Cornea, M. Balidis
Ιn Refractive Lens Surgery, P. Papadopoulos
Ιn the IOLs, K. Koufala
Ιn the IOL Power precision, E. Patsoura
Ιn surgical glaucoma, V. Karampatakis

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΕΕΕΦΔΧ

Τηλ: +30.6974479906
Email: info@hsioirs.org
Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 198 και Απολλοδώρου 1
Π. Φάληρο, 
ΤΚ 17563 Αττική