Skip to main content
texnologia

Συντάκτες

Διαμαντής Αλμαλιώτης
Χειρουργός Οφθαλμίατρος
Επικοινωνία: almaliotis_diamantis@yahoo.gr

Βασίλης Καραμπατάκης
Χειρουργός Οφθαλμίατρος
Επικοινωνία: karophth@gmail.com

Δ. Αλμαλιώτης, Μ. Γκιόκα, Σ. Αλμπανίδου, Θ. Χατζημπαλής, Α. Νικολαΐδου, Π. Ταλιμτζή, Β. Καραμπατάκης

Η αυξανόμενη χρήση παροχής απομακρυσμένων υπηρεσιών Υγείας προσδίδει νέες προοπτικές σε πρόληψη και θεραπευτική φροντίδα. Οι εξελίξεις στην τηλε-οφθαλμολογία οδήγησαν στην ανάπτυξη μιας ψηφιακής πλατφόρμας αυτό-αξιολόγησης της όρασης με στόχο την παρακολούθηση της εξέλιξης παθήσεων που οδηγούν σε ΧΟ.

Τηλε-υγεία είναι η παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την υγεία μέσω ηλεκτρονικών τεχνολογιών και τηλεπικοινωνιών. Επιτρέπει την εξ αποστάσεως επαφή ασθενών και ιατρών με την έννοια της παροχής φροντίδας, παρακολούθησης, συμβουλών, εκπαίδευσης, και παρεμβάσεων1. Η τηλεϊατρική χρησιμοποιείται μερικές φορές ως συνώνυμο της τηλε-υγείας, παρόλα αυτά υπάρχει μια σαφής διάκριση των όρων με την πρώτη να έχει μια πιο περιορισμένη έννοια για να περιγράψει απομακρυσμένες κλινικές υπηρεσίες, όπως η διάγνωση και η παρακολούθηση, ενώ η τηλε-υγεία περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο την παροχή προληπτικής και θεραπευτικής φροντίδας εμπεριέχοντας και μη κλινικές εφαρμογές, όπως τη διοίκηση και την εκπαίδευση παρόχων1. Η τηλε-υγεία μπορεί να γεφυρώσει το χάσμα όλων αυτών των παραγόντων που περιορίζουν την πρόσβαση στην περίθαλψη, όπως οι απομακρυσμένες περιοχές της περιφέρειας, η έλλειψη μέσων μετακίνησης, οι συνθήκες περιορισμού λόγω επιδημιών ή πανδημιών, η μειωμένη χρηματοδότηση ή η έλλειψη προσωπικού2, καθώς και να παρέχει εξ αποστάσεως εκπαίδευση, συναντήσεις, επίβλεψη και παρουσιάσεις μεταξύ των επαγγελματιών υγείας, διαχείριση πληροφοριών και δεδομένων υγείας καθώς και δια- σύνδεση συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης3.

Ιστορική αναδρομή στην τηλε-υγεία

Ο Thomas Nesbitt σε μια ομιλία του σχετικά με τον ρόλο της τηλε-υγείας στην περίθαλψη, περιέγραψε το εξώφυλλο του περιοδικού Science and Invention του 1925 που δείχνει έναν ιατρό να κάνει εξ αποστάσεως διάγνωση σε έναν ασθενή μέσω μιας συσκευής ραδιοφώνου με ενσωματωμένο βίντεο που δεν είχε ακόμη εφευρεθεί4. Περίπου 100 χρόνια αργότερα, χάρη στην πρόοδο της τεχνολογίας, είναι πλέον δυνατό να επιτευχθεί όχι μόνο αυτό αλλά και πολλά άλλα. Ξεκινώντας δυναμικά από τις δεκαετίες του 1960 και του 70, το Τμήμα Δημόσιας Υγείας, η NASA, το Υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ επένδυσαν χρόνο και χρήμα για έρευνα στην τηλεϊατρική. Καινοτόμα έργα όπως το ‘’Space Technology Applied to Rural Papago Advanced Health Care’’ (STARPAHC) ώθησαν την έρευνα στον τομέα της ιατρικής μηχανικής, οδηγώντας σε γρήγορη ανάπτυξη της τηλεϊατρικής. Τις επόμενες δεκαετίες, η έρευνα στον τομέα έγινε ακόμα πιο δημοφιλής, επεκτεινόμενη σε πανεπιστήμια, ιατρικά κέντρα και ερευνητικές εταιρείες5. Στην συνέχεια και συγκεκριμένα στις αρχές του 21ου αιώνα, η έλευση του Internet υψηλής ταχύτητας και η αυξανόμενη υιοθέτηση των ICT (Information and Communication Technology) στις παραδοσιακές μεθόδους περίθαλψης σε συνδυασμό με την πρόσβαση σε φορητές συσκευές, όπως υπολογιστές και κινητά, ώθησαν την περαιτέρω πρόοδο στην παροχή τηλε-υγείας6. Στη δεκαετία του 2020 οι οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης υιοθετούν ολοένα και περισσότερο τη χρήση τεχνολογιών αυτο-παρακολούθησης και βασισμένες σε υπολογιστικά νέφη (clouds), καθώς και καινοτόμες προσεγγίσεις ανάλυσης δεδομένων για την επιτάχυνση της παροχής τηλε-υγείας7. H πανδημία COVID-19 αναδιαμόρφωσε ριζικά την παροχή υγειονομικής περίθαλψης. Για να αποφευχθεί η έκθεση στον ιό, οι περισσότερες επισκέψεις διά ζώσης ανεστάλησαν αναγκάζοντας τα συστήματα υγείας να αυξήσουν τάχιστα τη χρήση τεχνολογιών τηλε-υγείας για να καλύψουν το κενό. Πριν από την πανδημία COVID-19, λιγότερο από το ένα τοις εκατό (1%) των πρωτογενών επισκέψεων του Medicare πραγματοποιούνταν μέσω τηλε-Υγείας. Όταν τέθηκαν σε εφαρμογή οι εντολές παραμονής στο σπίτι, σχεδόν οι μισές επισκέψεις στην πρωτοβάθμια περίθαλψη πραγματοποιήθηκαν μέσω υπηρεσιών τηλε-υγείας8. Συγκεκριμένα, τεχνολογίες τηλε-υγείας χρησιμοποιήθηκαν για τη διαλογή και τη διάγνωση ασθενών με συμπτώματα COVID-19, για τις τηλε-ιατρικές εφαρμογές πρωτοβάθμιας περίθαλψης, την απομακρυσμένη παρακολούθηση χρόνιων πασχόντων ασθενών, και την απομακρυσμένη-συμβουλευτική υποστήριξη4.

Χρήση και κατηγορίες παροχής τηλε-υγείας

Η τηλε-υγεία απαιτεί καλή πρόσβαση στο διαδίκτυο από όλους τους συμμετέχοντες, συνήθως με τη μορφή ισχυρής, ευρυζωνικής σύνδεσης ή ευρυζωνικής τεχνολογίας κινητής επικοινωνίας τουλάχιστον προτύπου τέταρτης γενιάς (4G)9. Οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης συχνά ξεκινούν με μια αξιολόγηση αναγκών, όπως ο χρόνος μετακίνησης για διά ζώσης επίσκεψη, το κόστος ή η άδεια εργασίας. Η παροχή τηλε-υγείας μπορεί να γίνει σε τέσσερις διακριτούς τομείς: ζωντανή βίντεο-σύνδεση (σύγχρονη), αποθήκευση και προώθηση ιατρικών πληροφοριών (ασύγχρονη, περιλαμβάνοντας απεικονιστικές μεθόδους και βιοδείκτες), απομακρυσμένη παρακολούθηση ασθενών (π.χ. τεστ αυτοαξιολόγησης) και παροχές υγείας μέσω κινητού τηλεφώνου6.Οι βασικές κατηγορίες παροχής υπηρεσιών τηλε-υγείας περιλαμβάνουν: υποστήριξη επειγόντων περιστατικών, τηλε-ραδιολογία, τηλε-νοσηλευτική, τηλε-παθολογία, τηλε-ογκολογία, τηλε-καρδιολογία, τηλε-δερματολογία, τηλε-χειρουργική, τηλε-φαρμακολογία, τηλε-διατροφολογία, τηλε-νευρολογία, τηλε-νευροχειρουργική, τηλε-νευροψυχολογία, τηλε-ψυχιατρική, τηλε-αποκατάστση (κλινική αξιολόγηση και θεραπεία) και προφανώς περιλαμβάνοντας ανάλογες εφαρμογές σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες.

Ηθικά ζητήματα

Η τηλε-υγεία με τις δυνατότητες λειτουργίας της μέσω παροχής υπηρεσιών από απόσταση, εγείρει ηθικά και νομικά ζητήματα καθώς εμπεριέχεται η πιθανότητα για τεχνικά προβλήματα, όπως σφάλματα μετάδοσης, παραβιάσεις ασφάλειας ή ζητήματα αποθήκευσης και πρόσβασης σε αυτά (π.χ. πάροχοι τεχνολογίας). Επομένως, η συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσης του ασθενούς μπορεί να χρειάζεται να περιλαμβάνει τον οποιονδήποτε εμπλέκεται στη μετάδοση των πληροφοριών και τη διασφάλιση του απόρρητου των πληροφοριών10,11. Μια βιβλιογραφική ανασκόπηση κατά την περίοδο πανδημίας12 ανέδειξε ποσοστιαία τα νομικά και ηθικά ζητήματα που σχετίζονται με τις πρακτικές τηλε-υγείας και αφορούσαν πτυχές όπως: η συγκατάθεση (πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους και τα οφέλη της εξ αποστάσεως θεραπείας), το απόρρητο, την προστασία δεδομένων και την ασφάλεια, την επαγγελματική ευθύνη/ακεραιότητα, την ισότητα πρόσβασης, την ποιότητα περίθαλψης, τη σχέση επαγγελματία-ασθενούς και την αρχή της διάθεσης ευεργεσίας, δηλαδή να ενεργεί κανείς για το όφελος των άλλων. Η μελέτη καταλήγει ότι οι υπηρεσίες τηλε- υγείας είναι μόνο συμπληρωματικά εργαλεία των παραδοσιακών υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης.

Εμπόδια στη χρήση τηλε-υγείας

 1. Προσωπικά δεδομένα. Συστήματα που να ενσωματώνουν ενημερωμένη συναίνεση, κρυπτογράφηση δεδομένων και παρόμοια μέτρα θεωρούνται απαραίτητα ώστε να διασφαλίζουν ζητήματα απορρήτου και εμπιστευτικότητας ασθενών13,14.
 2. Οικονομικά εμπόδια. Το κόστος και οι χαμηλοί πόροι είναι από τα σημαντικά εμπόδια στη χρήση της τηλε-υγείας. Το smartphone είναι μια σχετικά φθηνή και αυτάρκης συσκευή για τις περισσότερες περιπτώσεις χρήσης15. Η επένδυση σε υποδομές τηλε-υγείας, (ευρυζωνική σύνδεση και άλλοι εξοπλισμοί) είναι προτεραιότητα16 όπως επίσης και η τιμολόγηση αλλά και η κάλυψη των υπηρεσιών αυτών από τα ασφαλιστικά ταμεία17.
 3. Ρυθμιστικά εμπόδια. Σε χώρες με νομικά θεσπισμένη την πρακτική της τηλε-υγείας, οι κλινικοί ιατροί χρειάζεται να λάβουν άδεια τέτοιων υπηρεσιών. Σε χώρες χωρίς σαφείς νομικές απαιτήσεις, μπορεί να έχουν θεσπιστεί ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές για την εύρυθμη λειτουργία και για τις απαιτήσεις απορρήτου δεδομένων για την ασφάλεια των ασθενών18. Από την άλλη μεριά, οι ασθενείς θα πρέπει να εκπαιδεύονται ώστε να αναζητούν τα διαπιστευτήρια των παρόχων υπηρεσίας πριν αποδεχτούν ή πληρώσουν οποιαδήποτε παρέμβαση τηλε-υγείας αποφεύγοντας έτσι κακόβουλα λογισμικά που μέσω διαδικτύου μπορεί να τους εξαπατήσουν19.
 4. Κοινωνικοπολιτισμικά εμπόδια. Πριν από την πανδημία του COVID-19, η γενική αντίληψη και η στάση των ιατρών και των ασθενών για την τηλε-υγεία ήταν συνήθως αρνητική, πιθανώς εν μέρει λόγω της έλλειψης διά ζώσης επαφής, με τους ιατρούς και ασθενείς να εκφράζουν περισσότερο σκεπτικισμό19,20. Αν και η αποδοχή μπορεί να έχει αυξηθεί μετά την πανδημία, ορισμένοι πληθυσμοί, ειδικά στην περιφέρεια, εξακολουθούν να εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με τη χρήση της τηλε-υγείας. Η εκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει στον μετριασμό αυτών των ανησυχιών21.
 5. Τεχνολογικά και εκπαιδευτικά εμπόδια. Η έλλειψη ευρυζωνικής κάλυψης, εύχρηστου υλικού ή λογισμικού τηλε-υγείας και η φτωχή ψηφιακή εξοικείωση αποτελούν τα κυρίαρχα εμπόδια19. Η ευρυζωνική κάλυψη και οι ταχύτητες βελτιώνονται γρήγορα μέσω της ανάπτυξης 5G παγκοσμίως κάνοντας την τηλε-υγεία ευκολότερη22 αν και οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουν. Η φτωχή ψηφιακή εξοικείωση μπορεί να ξεπεραστεί με την έγκαιρη εκπαίδευση ιατρών κατά τη διάρκεια των βασικών σπουδών τους23 συμβάλλοντας στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και άνεσης στη χρήση της τηλε-υγείας στη μελλοντική τους πρακτική, αλλά και με την εκπαίδευση των ασθενών στην χρήση. Επίσης, ο καλός σχεδιασμός λογισμικού με βάση τις ανάγκες των πληθυσμών-στόχων αλλά και η απλότητα και ευκολία στη χρήση του, κρίνεται απαραίτητη για τον περιορισμό των εμποδίων αυτών24.

Τηλε-οφθαλμολογία και εφαρμογές σε φορητές ηλεκτρονικές συσκευές

Η οφθαλμολογία είναι ένας τομέας ο οποίος έχει προσαρμοστεί γρήγορα στον ψηφιακό κόσμο και στη χρήση προηγμένων συστημάτων διαγνωστικής και θεραπευτικής τεχνολογίας. Τόσο η διάγνωση, όσο και η παρακολούθηση του ασθενούς στην πάροδο του χρόνου είναι θεμελιώδες μέρος του έργου του οφθαλμιάτρου και οι ψηφιακές εφαρμογές μετατρέπουν τα smartphone σε ιατρικές συσκευές25. Η τηλε-οφθαλμολογια μπορεί να εφαρμοστεί για προληπτικούς σκοπούς παρέχοντας στους ασθενείς πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους και παρακολουθώντας χρόνιες ασθένειες, όπως η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια (DR), το γλαύκωμα, η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (AMD) κ.λπ25. Επί του παρόντος, σύμφωνα με μια βιβλιογραφική ανασκόπηση του 202126, εντοπίζονται συνολικά 131 εφαρμογές σε smartphones αποκλειστικά για τη φροντίδα των οφθαλμών. Το 53% (69/131) είναι διαθέσιμο σε iPhone, το 44% (58/131) σε Android και 3% και στα δύο. Το 32% (41/131) των εφαρμογών σχεδιάστηκαν για την αξιολόγηση της οπτικής οξύτητας. Από αυτές, οι 7 περιελάμβαναν επιπλέον οφθαλμολογικές εξετάσεις πέραν της οπτικής οξύτητας, κι άλλες 5 εφαρμογές αφορούσαν αποκλειστικά κοντινή όραση για την ανίχνευση της ηλικιακής εκφύλισης, της ωχράς κηλίδας (AMD) και της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας (DR). Ένα 13% (17/131) των εφαρμογών σχεδιάστηκε για ασκήσεις χαλάρωσης των ματιών, ένα 12% (15/131) για επαγγελματική εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών βιβλίων, βίντεο και εγχειριδίων έκτακτης ανάγκης, ενώ ένα 9% (12 /131) έχει σχεδιαστεί για υποστήριξη λήψης αποφάσεων οφθαλμικής φροντίδας, όπως υπολογιστές ισχύος του ενδοφθάλμιου φακού (IOL) και φακών επαφής (CL). Επίσης, άλλες εφαρμογές ανιχνεύουν αχρωματοψία, παρέχουν βοηθήματα και στήριξη στη χαμηλή όραση και άλλες εκπαιδεύουν ασθενείς (8%, 8% και 4% αντίστοιχα). Παρά την πληθώρα διαθέσιμων εφαρμογών σε smartphones, ελάχιστες έχουν μια σχετική εγκυρότητα σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία και περιγράφονται ως εξής:

 1. ΗMVT (My Vision Track, MVT) App27 είναι οφθαλμική εφαρμογή που μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη ασθενειών που επηρεάζουν την όραση, όπως η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας και η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια.
 2. Η Community Eye Care App28 στοχεύει να βελτιώσει την τυποποιημένη χρήση (standardization) και να επιτρέψει την εύκολη πρόσβαση στη γνώση οφθαλμιατρικής φροντίδας για όλες τις κατηγορίες φροντίδας.
 3. Η Eye Hand Book (EHB) App29 είναι μια εφαρμογή διάγνωσης και θεραπείας χρησιμεύοντας ως ενιαία υπηρεσία για ανάγκες της οφθαλμικής πρακτικής.
 4. Η Smart Optometry- Eye Tests for Professionals App30 συγκεντρώνει διάφορα τεστ ελέγχου της όρασης, ενώ η Peek Smartphone Amsler31 εμπεριέχει μόνο τη δοκιμασία Amsler για τις διαταραχές της ωχράς κηλίδας.
 5. Η PEEK Acuity App32,η Kay ISight Test Professional App33, η Eye chart pro34, η Eyesnellen app35, η AAPOS Vision Screening36, η Easee37και ηVision@Home38 αποτελούν εφαρμογές που εξετάζουν μεμονωμένα την οπτική οξύτητα.
 6. Η Aston app39 και η Peek CS40 αποτελούν εφαρμογές για αυτο-αξιολόγηση της ευαισθησίας στις φωτεινές αντιθέσεις.
 7. Η Mobile reading test app41, η Self test app for reading speed42, και η MNREAD app43 εξετάζουν την ταχύτητα ανάγνωσης.

Τηλε-Οφθαλμολογία στη Χαμηλή Όραση. Η Ελληνική πλατφόρμα

Στα πλαίσια ενός προγράμματος υποβοήθησης της χαμηλής όρασης αναπτύχθηκε η Ελληνική Πλατφόρμα – Υποβοήθηση της Χαμηλής Όρασης, Life for Low Vision (LIFE4LV), αποτελούμενη από εφαρμογές σε φορητές συσκευές, στοχεύοντας στην αξιολόγηση βασικών παραμέτρων της οπτικής λειτουργίας (Εικόνα 1). Οι περισσότερες ασθένειες που προκαλούν ΧΟ τείνουν να έχουν προοδευτική πορεία και ως εκ τούτου, η έγκαιρη ανίχνευση σημείων επιδείνωσης είναι μεγάλης σημασίας για την αναζήτηση ιατρικής υποστήριξης, καθώς επηρεάζει σημαντικά και τη διατήρηση ενός λειτουργικού επιπέδου όρασης44. Ειδικά σε περιπτώσεις ασθενών που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές και δεν υπάρχει δυνατότητα τακτικού ελέγχου, η περιοδική διενέργεια των οφθαλμικών τεστ γίνεται ακόμη πιο σημαντική. Ως εκ τούτου, με τη χρήση τηλε-οφθαλμολογίας, η ανάπτυξη μιας ψηφιακής πλατφόρμας αυτό-αξιολόγησης της όρασης με στόχο την έγκαιρη αναγνώριση μιας πιθανής εξέλιξης οφθαλμολογικών παθήσεων που οδηγούν σε ΧΟ θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης και σύγκρισης των αποτελεσμάτων του ασθενούς. Επιπλέον, η υποστήριξη του ασθενούς μέσω ψηφιακών βοηθημάτων τόσο για κοντινή όσο και μακρινή όραση σε δραστηριότητες της καθημερινής ζωής κρίνεται απαραίτητη, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβασή του στην εκπαίδευση, την εργασία, την οικονομική διαχείριση, την αναγνώριση χώρου/περιβάλλοντος, την επικοινωνία και την κοινωνική ζωή. Όλες αυτές οι εφαρμογές έχουν τις προδιαγραφές τους που σχετίζονται με την εργονομία, τις αποστάσεις, τη διαθλαστική διόρθωση και γενικά τις συνθήκες χρήσεις τους (Εικόνα 2). Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαταραχές της όρασης αποτελούν σημαντικό εμπόδιο και στερούν από τα άτομα την ικανότητα να διαβάζουν κείμενα, να επικοινωνούν, να αναγνωρίζουν αντικείμενα και πρόσωπα κ.λπ., αντιλαμβάνεται κανείς την αξία της ανάπτυξης ενός τέτοιου «πολυεργαλείου» συμπεριλαμβανομένων των προαναφερθέντων χαρακτηριστικών, για τη βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής και κοινωνικής ζωής. Ταυτόχρονα, η ανάγκη για μεγέθυνση, ειδικές συνθήκες φωτισμού αλλά και εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες προκειμένου να αξιοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό, συγκαταλέγονται στις προτεραιότητες των πεδίων έρευνας.

Η πλατφόρμα LIFE4LV περιλαμβάνει την αξιολόγηση βασικών παραμέτρων της οπτικής λειτουργίας (οπτική οξύτητα45, δοκιμασία Amsler, δοκιμασία θάμβους46, χρωματικό τεστ47, ταχύτητα ανάγνωσης48, δοκιμασία ευαισθησίας σε φωτεινές αντιθέσεις49). Σχεδιάστηκε για να βελτιώσει το επίπεδο παρακολούθησης και επικοινωνίας των ασθενών με τον ιατρό τους. Μία βασική εκπαίδευση βοηθά στην ορθή χρήση των εφαρμογών (Εικόνα 3). Η ασφαλής μετάδοση των αποτελεσμάτων παρέχει στον ιατρό τη δυνατότητα να αξιολογήσει τη μεταβολή της οπτικής απόδοσης και να δώσει οδηγίες αλλά και να συστήσει την ανάγκη για μια άμεση προσέλευση του ασθενή στο ιατρείο συμβάλλοντας έτσι στην πρόληψη της εξέλιξης στην υποκείμενη πάθηση. Η εξελικτική ανάπτυξη της πλατφόρμας, με εφαρμογή σε εκατοντάδες ασθενείς, συμβάλλει στην αξιόπιστη χρήση της, όμως δεν θα αντικαταστήσει σε καμία περίπτωση τη φυσική εξέταση από ειδικό. Επιπλέον, αναπτύχθηκαν και υποστηρικτικές εφαρμογές (μεγέθυνση, ανάγνωση, υπαγόρευση φωνητικών εντολών κ.λπ.) σε μορφή υποστηρικτικής σουίτας ψηφιακών εργαλείων (”σχεδίαση πολυεργαλείου”) διευκολύνοντας την απόδοση βασικών δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής. Κάτω από το ίδιο πρόγραμμα σχεδιάστηκε επίσης βοήθημα μακρινής όρασης στοχεύοντας στην υβριδική εφαρμογή μιας κατάλληλης κατασκευής για την υποβοήθηση της μακρινής όρασης. Είναι σημαντικό ότι στα πλαίσια αυτού του προγράμματος εμπεριέχεται και ένα εκπαιδευτικό εγχειρίδιο με οδηγίες στους ασθενείς και τους οικείους τους, προκειμένου να βελτιωθεί η ορθή χρήση των εφαρμογών, υποκαθιστώντας την ανάγκη εκπαίδευσης.

Η πλατφόρμα αυτή αποτελεί ένα πρόσθετο εργαλείο στη διάθεση του θεράποντα ιατρού, που έχει την ανάγκη της εκ του μακρόθεν επικοινωνίας με τους ασθενείς του.

Εικόνα 1: Η οθόνη του κινητού εμφανίζει διαδοχικά τα διάφορα τεστ

Εικόνα 2: Η εργονομία και οι συνθήκες χρήσης λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτέλεση των τεστ

Εικόνα 3: Μία βασική εκπαίδευση, μεμονωμένα ή με σεμινάρια, διευκολύνει την ορθή χρήση των εφαρμογών

Βιβλιογραφία

 1. Doraiswamy S, Abraham A, Mamtani R, Cheema S. Use of Telehealth During the COVID-19 Pan- demic: Scoping Review. J Med Internet Res. 2020;22(12):e24087. doi:10.2196/24087
 2. Mashima PA, Doarn CR. Overview of telehealth activities in speech-language pathology. Telemed J E Health. 2008;14(10):1101-1117. doi:10.1089/tmj.2008.0080
 3. Miller EA. Solving the disjuncture between research and practice: telehealth trends in the 21st century. Health Policy. 2007;82(2):133-141. doi:10.1016/j.healthpol.2006.09.011
 4. HGA Insights. The History of Telehealth. https://hga.com/the-history-of-telehealth
 5. eVisit. The History of Tlemedicine. The now and future of healthcare. https://evisit.com/resources/ history-of-telemedicine
 6. The Center for Connected Health Policy. What is Telehealth.
 7. Dinesen B, Nonnecke B, Lindeman D, et al. Personalized Telehealth in the Future: A Global Research Agenda. J Med Internet Res. 2016;18(3):e53. doi:10.2196/jmir.5257
 8. Health IT answers. HHS Report Highlighting Trends in Medicare Beneficiary Telehealth Utilization Amid COVID-19. https://www.healthitanswers.net/hhs-report-highlighting-trends-in-medi- care-beneficiary-telehealth-utilization-amid-covid-19/
 9. Geisler F, Kunz A, Winter B, et al. Telemedicine in Prehospital Acute Stroke Care. J Am Heart Assoc. 2019;8(6):e011729. doi:10.1161/JAHA.118.011729
 10. Myers KM, Turvey C. Telemental Health: Clinical, Technical, and Administrative Foundations for Evidence-Based Practice. First edition. Elsevier; 2013.
 11. Gajarawala SN, Pelkowski JN. Telehealth Benefits and Barriers. J Nurse Pract. 2021;17(2):218- 221. doi:10.1016/j.nurpra.2020.09.013
 12. Solimini R, Busardo FP, Gibelli F, Sirignano A, Ricci G. Ethical and Legal Challenges of Telemedicine in the Era of `the COVID-19 Pandemic. Medicina (Kaunas). 2021;57(12). doi:10.3390/medicina57121314
 13. Isaak J HM. User data privacy: Facebook, Cambridge Analytica, and privacy protection. Computer. 2018;51(8):56-59.
 14. Hall JL MD. For telehealth to succeed, privacy and security risks must be identified and ad- dressed. Health Affairs. 2014;33(2):216-221.
 15. Scott RE MM. Telehealth in the developing world: current status and prospects. Smart Homecare Technology and TeleHealth. 2015;3:25-37.
 16. Jang-Jaccard J, Nepal S, Alem L, Li J. Barriers for delivering telehealth in rural Australia: a re- view based on Australian trials and studies. Telemedicine and e-Health. 2014;20(5):496-504.
 17. Gilman M SJ. Telehealth and Medicare: payment policy, current use, and prospects for growth. Medicare & medicaid research review. Medicare & medicaid research review. 2013;3(4).
 18. Baker DC BLF. Preparing for the telehealth world: Navigating legal, regulatory, reimbursement, and ethical issues in an electronic age. Professional Psychology: Research and Practice. 2011;42(6):405.
 19. Sahin E, Kefeli U, Cabuk D, Ozden E, Cakmak Y, Kaypak MA, Seyyar M, Uygun K. Perceptions and acceptance of telemedicine among medical oncologists before and during the COVID-19 pandemic in Turkey. Support Care Cancer. 2021;29(12):7497-7503.
 20. Holtz BE. Patients perceptions of telemedicine visits before and after the coronavirus disease 2019 pandemic. Telemedicine and e-Health. 2021;27(1):107-112.
 21. Alexander DS, Kiser S, North S, Roberts CA, Carpenter DM. Exploring community members’ perceptions to adopt a Tele-COPD program in rural counties. Exploratory Research in Clinical and Social Pharmacy. 1;2:100023. 2021;1(2):100-023.
 22. Siriwardhana Y, De Alwis C, Gür G, Ylianttila M, Liyanage M. The fight against the COVID-19 pandemic with 5G technologies. IEEE Engineering Management Review. 2020 Aug 18;48(3):72- 84. 2020;48(3):72-84.
 23. Pourmand A, Ghassemi M, Sumon K, Amini SB, Hood C, Sikka N. Lack of Telemedicine Training in Academic Medicine: Are We Preparing the Next Generation? Telemed J E Health. 2021;27(1):62- 67.
 24. Pires G, Lopes A, Correia P, Almeida L, Oliveira L, Panda R, et al. Usability of a telehealth solution based on TV interaction for the elderly: the VITASENIOR-MT case study. Universal Access in the Information Society.2022;17:1-2.
 25. Mazzuca D, Borselli M, Gratteri S, et al. Applications and Current Medico-Legal Challenges of Telemedicine in Ophthalmology. Int J Environ Res Public Health. 2022;19(9). doi:10.3390/ ijerph19095614
 26. Aruljyothi L, Janakiraman A, Malligarjun B, Babu BM. Smartphone applications in ophthalmol- ogy: A quantitative analysis. Indian J Ophthalmol. 2021;69(3):548-553. doi:10.4103/ijo. IJO_1480_20
 27. Wang Y-Z, He Y-G, Csaky KG, et al. Diabetic Retinopathy And the MyVisionTrack® App (DRAMA) Study. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2015;56(7):516.
 28. Wolvaardt E. The community eye health journal in your pocket Community Eye Health. 2019;32(61).
 29. Lord K, Shah VA, Krishna R. The Eye Handbook: A Mobile App in Ophthalmic Medicine. Mo Med. 2013;110(1):49-51.
 30. Charlesworth JM, Davidson MA. Undermining a common language: smartphone applications for eye emergencies. Med Devices (Auckl). 2019;12:21-40. doi:10.2147/MDER.S186529
 31. Mulobuana FA, Sonda T, Rwabilimbo MM, Makupa W. Evaluation of Mobile Electronic Devices in Detecting Optic Disc and Visual Field Parameters in Patients with Glaucoma at a Tertiary Hospital in Northeastern Tanzania. OJOph. 2020;10(03):220-228. doi:10.4236/ojoph.2020.103024
 32. Andrew Bastawrous, Hillary K. Rono, Iain A. T. Livingstone, et al. Development and Validation of a Smartphone-Based Visual Acuity Test (Peek Acuity) for Clinical Practice and Community-Based Fieldwork. JAMA Ophthalmol. 2015;133(8):930-937. doi:10.1001/jamaophthal- mol.2015.1468
 33. Dawkins A BA. Do the near computerised and non-computerised crowded Kay picture tests produce the same measure of visual acuity? Br Ir Othopt.J. 2016;13:22-28.
 34. Hassan Hazari, Rachel Curtis, Karen Eden, Wilma M Hopman, Isabella Irrcher, Mark D Bona. Validation of the visual acuity iPad app Eye Chart Pro compared to the standard Early Treatment Diabetic Retinopathy Study chart in a low-vision population. Journal of Telemedicine and Tele- care. 2022;28(9):680-686. doi:10.1177/1357633X20960640
 35. Gounder PA, Cole E, Colley S, Hille DM. Validation of a Portable Electronic Visual Acuity System. JournalMTM. 2014;3(2):35-39. doi:10.7309/jmtm.3.2.6
 36. Arnold RW, Donahue SP, Silbert DI, et al. AAPOS uniform guidelines for instrument-based pediatric vision screen validation 2021. J AAPOS. 2022;26(1):1.e1-1.e6. doi:10.1016/j.jaa- pos.2021.09.009
 37. Wisse RPL, Muijzer MB, Cassano F, Godefrooij DA, Prevoo, Yves F D M, Soeters N. Validation of an Independent Web-Based Tool for Measuring Visual Acuity and Refractive Error (the Manifest versus Online Refractive Evaluation Trial): Prospective Open-Label Noninferiority Clinical Trial. J Med Internet Res. 2019;21(11):e14808. doi:10.2196/14808
 38. Han X, Scheetz J, Keel S, et al. Development and Validation of a Smartphone-Based Visual Acuity Test (Vision at Home). Transl Vis Sci Technol. 2019;8(4):27. doi:10.1167/tvst.8.4.27
 39. Kingsnorth A, Drew T, Grewal B, Wolffsohn JS. Mobile app Aston contrast sensitivity test. Clin Exp Optom. 2016;99(4):350-355. doi:10.1111/cxo.12362
 40. Habtamu E, Bastawrous A, Bolster NM, et al. Development and Validation of a Smartphone-based Contrast Sensitivity Test. Transl Vis Sci Technol. 2019;8(5):13. doi:10.1167/tvst.8.5.13
 41. Kingsnorth A, Wolffsohn JS. Mobile app reading speed test. Br J Ophthalmol. 2015;99(4):536- 539. doi:10.1136/bjophthalmol-2014-305818
 42. Rhiu S, Kim M, Kim JH, Lee HJ, Lim TH. Korean Version Self-testing Application for Reading Speed. Korean J Ophthalmol. 2017;31(3):202-208. doi:10.3341/kjo.2016.0042
 43. Calabrèse A, To L, He Y, Berkholtz E, Rafian P, Legge GE. Comparing performance on the MN- READ iPad application with the MNREAD acuity chart. J Vis. 2018;18(1):8. doi:10.1167/18.1.8
 44. Tatham AJ, Weinreb RN, Medeiros FA. Strategies for improving early detection of glaucoma: the combined structure-function index. Clin Ophthalmol. 2014;8:611-621. doi:10.2147/OPTH. S44586
 45. Karampatakis V, Almaliotis V, Talimtzi P, Almpanidou S. Design and validation of a novel smart- phone-based visual acuity test: the K-VA test. submitted in Journal of Telemedine and Tele- care;(no. JTT-22-11-055).
 46. Karampatakis V, Almaliotis D, Papadopoulou EP, Almpanidou S. Design of a novel smart- phone-based photostress recovery time test for detecting abnormalities in the macula. A cross-sectional study. Ann Med Surg (Lond). 2022;77:103699. doi:10.1016/j. amsu.2022.103699
 47. Karampatakis V, Almaliotis D, Karamitopoulos L, Kalliris G, Almpanidou S. A Novel Smart- phone-Based Color Test for Detection of Color Vision Defects in Age Related Macular Degeneration. J Ophthalmol. 2022;2022:9744065. doi:10.1155/2022/9744065
 48. Almaliotis D, Athanasopoulos GP, Almpanidou S, Papadopoulou EP, Karampatakis V. Design and Validation of a New Smartphone-Based Reading Speed App (GDRS-Test) for the Greek Speaking Population. Clin Optom (Auckl). 2022;14:111-124. doi:10.2147/OPTO.S370215
 49. Karampatakis V, Papadopoulou E P, Almpanidou S, Karamitopoulos L, Almaliotis D. Evaluation of Contrast Sensitivity in Visual Impaired Individuals using K-CS Test. A Novel Smartphone-based Contrast Sensitivity Test – Design and Validation. submited in Plos One;(no. PONE-D-22- 00934R1).