Κριτήρια

Υποψήφιοι για την υποτροφία της ΕΕΕΦΔΧ “Σπύρος Γεωργαράς» είναι:

  • Όλοι οι νέοι οφθαλμίατροι της χώρας που κατέχουν τον τίτλο Ειδικότητάς τους για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) έτη.
  • Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την σχετική Αίτηση στην Γραμματεία της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής, επισυνάπτοντας Βιογραφικό Σημείωμα καθώς επίσης ονόματα δύο (2) συστησάντων, παλαιότερων οφθαλμιάτρων.
  • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ή να έχουν κάνει αίτηση για να γίνουν μέλη της ΕΕΕΦΔΧ.

Λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπ΄ όψιν :

  • το ήθος, η ευπρεπής συμπεριφορά και η δεοντολογική σχέση του ενδιαφερομένου με τους συναδέλφους της οφθαλμολογικής κοινότητας
  • η κλινική, χειρουργική, ερευνητική και διδακτική εμπειρία
  • η απόκτηση διπλώματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Οφθαλμολογίας (European Board of Ophthalmology Diploma – Fellow of the E.B.O) ή άλλου αντίστοιχου, όπως του Αμερικανικού Συμβουλίου Οφθαλμολογίας (American Board of Ophthalmology Certification) ή του Βρετανικού Συμβουλίου (British Council – Fellowship of the Royal College of Surgeons, FRCS)
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΕΕΕΦΔΧ

Τηλ: +30.6974479906
Email: info@hsioirs.org
Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 198 και Απολλοδώρου 1
Π. Φάληρο, 
ΤΚ 17563 Αττική