Το 32ο Συνέδριο της ΕΕΕΦΔΧ στο Internet

H Ελληνική Εταιρεία Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής σας δίνει και φέτος τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε επιλεγμένες παρουσιάσεις από το 32ο Συνέδριο της ΕΕΕΦΔΧ μέσω διαδικτύου στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.livemedia.gr/hsioirs

Μπορείτε να αναζητήσετε τα βίντεο ανάλογα με την ημερομηνία ή την αίθουσα.

Ή μέσω του ηλεκτρονικού προγράμματος και ανά ομιλητή: 
http://services.livemedia.com/programme/hsioirs.aspx