Έντυπα Συγκατάθεσης Ασθενών

Η ΕΕΕΦΔΧ έχει συντάξει και σας προτείνει φόρμες συναίνεσης για τις διαθλαστικές επεμβάσεις (PRK, LASIK, CROSS LINKING, ICL) καθώς και για την αφαίρεση του κρυσταλλοειδούς φακού και του καταρράκτη.