Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δράσης «Υγεία για Όλους»

Φορέας υλοποίησης: Εταιρεία Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας “Υγεία για Όλους”

Συντονισμός Προγράμματος: Ελένη Σωτηροπούλου, Ελευθέριος Θηραίος, Έφη Κούκκου, Σοφία Καλανταρίδου

«Σε μια περίοδο βαθιάς οικονομικής κρίσης, ανεργίας και κοινωνικού αποκλεισμού, η αφιλοκερδής βοήθεια στους συνανθρώπους, δίνει στον καθένα μας την ικανοποίηση του να προσφέρει δύναμη και στήριξη σε εκείνους που το έχουν ανάγκη.

Όραμά μας είναι μία κοινωνία στην οποία όλες οι “Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες” θα έχουν ίση μεταχείριση και προστασία από το νόμο, ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην υγεία, την αγορά εργασίας και θα ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά στην οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ζωή του τόπου.

Με γνώμονα όλα τα παραπάνω δημιουργήσαμε το “Υγεία για Όλους”, ένα νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης, για την προάσπιση της υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (άποροι/ανασφάλιστοι, πρόσφυγες, ρομά, κάτοικοι ορεινής Θράκης, Πομάκοι), αντιμετωπίζουν σωρευτικά προβλήματα ένταξης στον κοινωνικό και οικονομικό ιστό της χώρας, καθώς και πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Το έργο “Υγεία για Όλους” έχει ως σκοπό την ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, διασυνδεόμενων με τις τοπικές κοινότητες και τις τοπικές δημόσιες υπηρεσίες και δομές, προς όφελος ευάλωτων ομάδων πληθυσμών. Οι ενδεικτικές δράσεις που θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα του  θα είναι:

Κλινική παιδιατρική εξέταση, εμβολιασμοί, οδοντιατρικός έλεγχος σε παιδιά, Γυναικολογική εξέταση: μαστογραφία – test  pap, κλινική εξέταση ενηλίκων (παθολογικός- καρδιολογικός έλεγχος).

Καταγραφή περιστατικών που χρήζουν άμεσης δευτεροβάθμιας περίθαλψης- προώθηση αυτών σε Μονάδες Υγείας.

 Δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης, καταγραφή στοιχείων και εμβολιασμών σε ηλεκτρονικό βιβλιάριο.

Δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης  επιστημονικών δεδομένων,  βάσει της αρχής open data.

Βασικός μας στόχος είναι οι δράσεις να επαναπροσδιορίζονται αλλά και να έχουν συνέχεια βάσει των αναγκών που θα προκύπτουν.

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται με κινητή γυναικολογική μονάδα, η οποία παραχωρήθηκε από την περιφέρεια Ηπείρου και το Π.Ν. Ιωαννίνων.

Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα της UNESCO chair για την εφηβική ιατρική και υγεία.


Επίσης, παρέχεται η  υποστήριξη:

  •  Του Υπουργείου Υγείας
  • Του Υπουργείου Εργασίας –  Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
  • Του KEΣΥ
  • Της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών
  • Των Επιστημονικών φορέων

Ελπίζοντας ότι θα έχουμε κι εσάς αρωγούς σε αυτή μας την πρωτοβουλία, σας καλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για την μελέτη του σχεδίου δράσης του Υγεία για όλους».

Οι συντονιστές του προγράμματος,

Έφη Κούκκου

Ελένη Σωτηροπούλου

Ελευθέριος Θηραίος

Σοφία Καλανταρίδου

Παρουσίαση του προγράμματος

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος: www.ygeiagiaolous.org

Το πρόγραμμα επιχορηγείται από:

– Την Τράπεζα της Ελλάδος

– Την Φαρμακοβιομηχανία: AstraZeneca Α.Ε., Boehringer Ingelheim ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Galenica A.E., Genesis Pharma S.A., GlaxoSmithKline A.E.B.E., Menarini Ηellas A.E., MSD Greece, Novartis Hellas A.E.B.E., Pfizer Hellas A.E., Roche Hellas A.E., Sanofi Aventis A.E.&B.E., UCB A.E., Φαρμασέρβ Λίλλυ Α.Ε.Β.Ε.

– Την Βιομηχανία Τροφίμων: Nestle ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

– Τους Επιστημονικούς Φορείς: Eλληνική Καρδιολογική Εταιρεία, Eλληνικό κολλέγειο Παιδιάτρων, Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών, Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία, Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Ενδοφακών & Διαθλαστικής Χειρουργικής, Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία.

– Τα Ιδιωτικά Θεραπευτήρια: Όμιλος “Υγεία’’, “Ιατρικό Αθηνών”.

– Την Ναυτιλιακή Εταιρεία: Naftomar Shipping CO. LTD

Οι χορηγίες συνίστανται σε οικονομική επιχορήγηση, ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και εμβόλια.

Συνεργαζόμενοι Φορείς:

– Υπουργεία: Υγείας, Εργασίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

– Περιφέρειες: Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδος

– Δήμοι: Αθηναίων, Πειραιά, Πατρέων & 20 Δήμοι ανά την Ελλάδα

– Άλλοι Φορείς: Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, Γενική Γραμματεία Ισότητας (όσον αφορά τις γυναίκες που έχουν υποστεί βία), Α΄Παν. Κλινική του Π.Ν.Π.’’Αγία Σοφία, Β’ Μ/Γ κλινική του Π.Ν.ΕΚΠΑ ‘’Αρεταίειο’’ (πρόγραμμα οικογενειακού προγραμματισμού), Καρδιολογική & Μ/Γ/κλινική Π.Ν.Πατρών, δομές Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε όλη τη χώρα, Ελληνικό Κολλέγειο Παιδιάτρων, Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και 40 Επιστημονικοί φορείς.

– Ιδιωτικοί Φορείς: “HOMEPROJECT”, “SOLIDARITYNOW”.

Πεπραγμένα του προγράμματος ‘’Υγεία για Όλους’’

Όπως όλοι γνωρίζουμε η ανθρωπιστική κρίση έχει οδηγήσει ορισμένες ομάδες πληθυσμού σε κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό, με αποτέλεσμα να μην έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες Υγείας-Κοινωνικής Φροντίδας.

Το έναυσμα για συστράτευση στη δράση «Υγεία για Όλους», έδωσε η επιτακτική ανάγκη στήριξης αυτών των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, που βρίσκονται σε δυσχερή θέση και χρειάζονται διαρκή υποστήριξη, ιδιαίτερα στις σημερινές δύσκολες συνθήκες.

Το Πρόγραμμα «Υγεία για Όλους» ξεκίνησε την δράση του, ουσιαστικά, το Νοέμβριο του 2016, αναπτύσσοντας ένα μεγάλο εθελοντικό κίνημα αλληλεγγύης και προσφοράς, από 40 Επιστημονικούς Φορείς, 240 Πανεπιστημιακούς – Ακαδημαϊκούς, καθώς και 80 γιατρούς και λοιπούς Επιστήμονες Υγείας.

Ομάδες στόχοι του προγράμματος είναι: Άποροι, Ανασφάλιστοι, Ρομά, Ασυνόδευτα παιδιά προσφύγων, Κάτοικοι Ορεινών-Ημιορεινών περιοχών& Άγονων γραμμών, Κάτοικοι Ορεινής Θράκης (Χριστιανοί – Πομάκοι). Το Πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα της UNESCO Chair on Adolescent Health, του ΕΚΠΑ, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το πρόγραμμα «Υγεία για Όλους» λειτουργεί από τον Νοέμβριο του έτους 2016. Στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων, σε διάστημα δύο ετών, έχουν πραγματοποιηθεί:

α) Kλινική παιδιατρική εξέταση και εμβολιασμός σε 5.987 παιδιά, με 11.378 εμβόλια.

β) Γυναικολογική εξέταση, pap test και διακολπικός υπέρηχος σε 852 γυναίκες.

γ) Παθολογικός, καρδιολογικός, ενδοκρινολογικός, ωτορ/κός και πνευμονολογικός έλεγχος σε 2.177 ενήλικες.

δ) Οδοντιατρικός έλεγχος σε 114 παιδιά Ρομά και παιδιά προσφύγων.

ε) Εξέταση – Εμβολιασμός κατά της Ηπατίτιδας Β σε 526 κρατούμενους φυλακών.

Mετά από έρευνα σε 3.464 παιδιά Ρομά, διαπιστώθηκε ότι:

-Το 88,7% των παιδιών δεν έχουν εμβολιαστεί κατά της Ηπατίτιδας Β’ .

-Το 88,3 % δεν έχει κάνει καμία δόση εμβολίου MMR (ιλαράς, ερυθράς, παρωτίτιδας).

Σε έρευνα 3.460 γυναικών Ρομά διαπιστώθηκε ότι τo 82,3 των γυναικών καπνίζει και το 90% δεν θηλάζει.

Δύο νέα προγράμματα προστέθηκαν, για τις γυναίκες Ρομά και τις γυναίκες πρόσφυγες:

  1. «Αντισύλληψη-Θηλασμός» σε συνεργασία με το Τμήμα Οικογενειακού προγραμματισμού του Π.Ν. «Αρεταίειο».
  2. «Αυτοέλεγχος- Έλεγχος Μαστού» σε συνεργασία με τον Επιστημονικό φορέα «Οι Γυναίκες στην Ογκολογία».

Δύο νέες συνεργασίες με τους Επιστημονικούς φορείς:

-Ερευνητικό Παν/κό Ινστιτούτο Μελέτης & Αντιμετώπισης Γενετικών Κακοηθών Νοσημάτων της παιδικής Ηλικίας (ΕΚΠΑ).

-«Σύμμαχοι Υγείας»

Εμβόλια:

Tα εμβόλια MMR προέρχονται από το Υπουργείο Υγείας

Οι δωρεές από Φαρμακευτικές εταιρείες έχουν ως εξής:

– MSD: κατά της Ηπατίτιδας Β 1.000 εμβόλια , κατά της Ηπατίτιδας Α 500 εμβόλια.

– GSK: ΜΜR 500 εμβόλια, Tetra Infarix 500 εμβόλια και έχουν ζητηθεί 1.000 εμβόλια κατά της Ηπατίτιδας Β, 500 κατά της Ηπατίτιδας Α και 500 Χexa infarix.

– Pfizer Hellas: Prevenar 500 εμβόλια και 300 εμβόλια Μηνιγγιτιδόκκοκου οροομάδας C.


Στοιχεία της Ιατρικής Παρέμβασης σε Ορεινή Αχαϊα Ηλεία και φυλακές Αγίου Στεφάνου

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Υγεία για Όλους», πραγματοποιήθηκε Ολοκληρωμένη Ιατρική παρέμβαση, στις εξής περιοχές: Φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών στις 22.9.2018 – Δήμος Ερυμάνθου Κ.Υ.Χαλανδρίτσας, στις 23.9.2018 – Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας Κοιν. Λάμπειας (Δίβρη) στις 24.9.201 Στοιχεία:

– Λήψη κολπικού επιχρίσματος test pap και διακολπικός υπέρηχος σε 30 γυναίκες

– Καρδιολογικός έλεγχος- screening, με την χρήση φορητού Καρδιογράφου – Υπερηχογράφου, σε 50 ενήλικες (Κ.Υ. Χαλανδρίτσας, φυλακές κρατουμένων).

– Ενδοκρινολογικός έλεγχος με την χρήση φορητού υπερηχογράφου σε 17 ενήλικες

– Ψυχιατρική εξέταση σε 20 κρατούμενους (φυλακές κρατουμένων Αγίου Στεφάνου)

– Πνευμονολογικός έλεγχος, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, σε 68 ενήλικες (Κ.Υ. Χαλανδρίτσας Π.Ι. Δίβρης, φυλακές κρατουμένων)

– Κυτταρολογική κλινική εξέταση σε 22 ενήλικες (Κ.Υ. Χαλανδρίτσας)

Στοιχεία της Παιδιατρικής κλινικής εξέτασης – Εμβολιασμός παιδιών Ρομά και Προσφύγων από 13.9.2018 – 13.10.2018

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ‘’Υγεία για Όλους’’, πραγματοποιήθηκε από 13.9.2018 – 13.10.2018 κλινική Παιδιατρική εξέταση – εμβολιασμός 400 παιδιών Ρομά και Προσφύγων.

Με την Επιστημονική Ευθύνη της Α΄ Παν/κής κλινικής, κ. Γ. Χρούσος, καθηγητής Παιδιατρικής – Ενδοκρινολογίας, την κ. Χρ. Κανακά καθηγήτρια Παιδιατρικής – Ενδοκρινολογίας Δ/ντρια της Παν. Παιδιατρικής κλινικής Π.Ν.Π ”Αγία Σοφία”, την Παιδιατρική κλινική του Νοσομείου Παίδων Πεντέλης, το Τμήμα Οικογενειακού προγραμματισμού του Π.Ν.ΕΚΠΑ Αρεταίειο, την παιδιατρική κλινική του Γ.Ν.Λάρισας «Κουλτιμπάνιο».

– Στις 13.9.2018, Δήμος Λάρισας (περιοχή Κουτσόχερο) δομή προσφύγων: Πραγματοποιήθηκε Παιδιατρική κλινική εξέταση – Εμβολιασμός 50 παιδιών Προσφύγων.

– Στις 14.9.2018, Δήμος Βόλου (περιοχές Αλιβερίου και Αγίας Παρασκευής): Πραγματοποιήθηκε εμβολιασμός 51 παιδιών Ρομά.

– Στις 1.10.2018, Δήμος Καλαμάτας( περιοχές Αγίας Τριάδας καιΑσπροχώματος): Πραγματοποιήθηκε Παιδιατρική κλινική εξέταση – Εμβολιασμός 50 παιδιών Ρομά.

– Στις 7.10.2018, Δήμος Ασπροπύργου (περιοχή Ν.Ζωή): Πραγματοποιήθηκε Παιδιατρική κλινική εξέταση – Εμβολιασμός 150 παιδιών Ρομά.

– Στις 9.10.2018, Δήμος Μεγαρέων (περιοχή Γλυφό): Πραγματοποιήθηκε Παιδιατρική κλινική εξέταση – Εμβολιασμός 57 παιδιών Ρομά. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε σεμινάριο «Αντισύλληψη – Θηλασμός» στις γυναίκες Ρομά.

– Στις 13.10.2018, Δήμος Άργους – Μυκηνών (περιοχή Ν.Κίου): Πραγματοποιήθηκε Παιδιατρική κλινική εξέταση – Εμβολιασμός 36 παιδιών Ρομά.

Επισημαίνεται ότι από τις επισκέψεις των ειδικών επιστημόνων (Παιδίατροι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Παιδαγωγοί, Επισκέπτριες/ες Υγείας) του προγράμματος «Υγεία για Όλους», σε 80 καταυλισμούς Ρομά, διαπιστώθηκαν τα εξής: Παιδικό Trafficking, εγκατάλειψη παιδιών από την μητέρα ή ακόμη και από τους δύο γονείς, εγκατάλειψη του Δημοτικού σχολείου, λόγω αδυναμίας μεταφοράς ή έλλειψη ρούχων και παπουτσιών.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΕΕΕΦΔΧ

Τηλ: +30.6974479906
Email: info@hsioirs.org
Διεύθυνση: Λεωφ. Ποσειδώνος 42 Π. Φάληρο, ΤΚ 17561 Αττική