Έντυπα Συγκατάθεσης Ασθενών

Η ΕΕΕΦΔΧ έχει συντάξει και σας προτείνει φόρμες συναίνεσης για τις διαθλαστικές επεμβάσεις (PRK, LASIK, CROSS LINKING, ICL) καθώς και για την αφαίρεση του κρυσταλλοειδούς φακού και του καταρράκτη.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΕΕΕΦΔΧ

Τηλ: +30.6974479906
Email: info@hsioirs.org
Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 198 και Απολλοδώρου 1
Π. Φάληρο, 
ΤΚ 17563 Αττική