Διοικητικό Συμβούλιο – Επιτροπές

ΔIOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO THΣ EΛΛHNIKHΣ ETAIPEIAΣ ENΔOΦAKΩN KAI ΔIAΘΛAΣTIKHΣ XEIPOYPΓIKHΣ
Πρόεδρος: Μίλτος Μπαλίδης
Aντιπρόεδρος: Βασίλης Καραμπατάκης
Γενικός Γραμματέας: Δημήτρης Μικρόπουλος
Tαμίας: Ελισάβετ Πατσούρα
Mέλη: Απόστολος Μανιατέας
Κωνσταντίνος Μόσχου
Παντελής Α. Παπαδόπουλος
Γιώργος Ρουσσόπουλος
Πέτρος Σμαχλίου

Ο κ. Μιλτιάδης Μπαλίδης έχει προεκλεγεί στη θέση του Προέδρου και για τη διετία 2021-2023

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ EΠITPOΠH
Ιωάννης Κότσιρας
Ιωάννα Μεταξάκη
Ανδρέας Παπανδρούδης