Διοικητικό Συμβούλιο – Επιτροπές

ΔIOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO THΣ EΛΛHNIKHΣ ETAIPEIAΣ ENΔOΦAKΩN KAI ΔIAΘΛAΣTIKHΣ XEIPOYPΓIKHΣ
Πρόεδρος: Κωνσταντίνα Κουφαλά
Aντιπρόεδρος: Παντελής Α. Παπαδόπουλος
Γενικός Γραμματέας: Δημήτρης Κυρούδης
Tαμίας: Ελισάβετ Πατσούρα
Mέλη: Βασίλης Καραμπατάκης
Δημήτρης Μικρόπουλος
Κωνσταντίνος Μόσχου
Μίλτος Μπαλίδης
Πέτρος Σμαχλίου

 

Ο κ. Μίλτος Μπαλίδης έχει προεκλεγεί στη θέση του Προέδρου της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής για τη διετία 2019-2021.

 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ EΠITPOΠH
Ιωάννης Κότσιρας
Ιωάννα Μεταξάκη
Ανδρέας Παπανδρούδης