Διοικητικό Συμβούλιο – Επιτροπές

ΔIOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO THΣ EΛΛHNIKHΣ ETAIPEIAΣ ENΔOΦAKΩN KAI ΔIAΘΛAΣTIKHΣ XEIPOYPΓIKHΣ
Πρόεδρος: Μίλτος Μπαλίδης
Aντιπρόεδρος: Γιώργος Ρουσσόπουλος
Γενικός Γραμματέας: Απόστολος Μανιατέας
Tαμίας: Ελισάβετ Πατσούρα
Mέλη: Βασίλης Καραμπατάκης
Δημήτρης Μικρόπουλος
Κωνσταντίνος Μόσχου
Παντελής Α. Παπαδόπουλος
Πέτρος Σμαχλίου
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ EΠITPOΠH
Ιωάννης Κότσιρας
Ιωάννα Μεταξάκη
Ανδρέας Παπανδρούδης

Ο κ. Κωνσταντίνος Μόσχου έχει προεκλεγεί στη θέση του Προέδρου της ΕΕΕΦΔΧ για τη διετία 2023 – 2025.