Κορονοϊός COVID19

Κορονοϊός COVID19Γενικές οδηγίες σε περίπτωση οφθαλμολογικών εξετάσεων και χειρουργείων

Η μετάδοση γίνεται με τα σταγονίδια εκπνοής κυρίως αλλά και μετά από επαφή με επιφάνειες-αντικείμενα στα οποία υπάρχει ο ιός και ακολούθως επαφή των χεριών με το στόμα, τη μύτη ή τα μάτια.

Ο ιός μπορεί   να υπάρχει σε σίελο, δάκρυα, ρινικές και εντερικές εκκρίσεις, ούρα.

Οδηγίες για τον ασθενή

-Να προηγείται η εκτίμηση της ανάγκης για ιατρική επίσκεψη και άμεση ιατρική παρέμβαση μετά από επικοινωνία με το γιατρό.

-Όταν πρόκειται για ασθενή που ο ίδιος ή άτομο του περιβάλλοντός του έχει συμπτώματα λοίμωξης του ανώτερου αναπνευστικού και έχει ανάγκη επείγουσας αντιμετώπισης, να γνωρίζει ότι θα πρέπει να εξετάζεται με το γιατρό του το ενδεχόμενο να γίνει σύσταση παραπομπής του μέσω του ΕΟΔΥ σε Νοσοκομείο που έχει δυνατότητα διαχείρισης ασθενών με κορονοϊό.

-Να αναφέρει αν ο ίδιος ή μέλος του κλειστού περιβάλλοντός του προέρχεται ή έχει επισκεφθεί άλλη χώρα ή περιοχή της Ελλάδας με γνωστή έξαρση, τις τελευταίες 14 μέρες, για να έχει ανάλογη διαχείριση.

-Με την είσοδο στο εξεταστήριο ή την κλινική, επιβάλλεται η αντισηψία των χεριών του.

-Αντισηψία των χεριών επιβάλλεται επίσης και μετά από κάθε χρήση τουαλέτας.

-Δεν πρέπει να μιλά κατά την εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία και γενικά να αποφεύγει κάθε περιττή ομιλία.

Οδηγίες για το ιατρικό προσωπικό

-Αποφυγή άθροισης μεγάλου αριθμού ατόμων στον ίδιο χώρο με τήρηση αποστάσεων.

-Να μην υπάρχουν έντυπα κοινής χρήσης.

-Επιβάλλεται συχνή απολύμανση και αερισμός του χώρου.

-Συνιστάται επίσης και ο ηλικιακός διαχωρισμός αλλά και η κατηγοριοποίηση επικινδυνότητας των ασθενών.

-Διαρκής χρήση μάσκας κατά τη διαχείριση του ασθενή από όλο το προσωπικό και κατά περίπτωση και από τον ασθενή.

-Η τοποθέτηση ασπίδας στη σχισμοειδή λυχνία προσφέρει επιπλέον προστασία.

-Μετά από επαφή με τα μάτια των ασθενών αλλά και κάθε επαφή, αλλαγή γαντιών ή και αντισηψία των χεριών.

-Σε ασθενή που διαπιστώνεται ότι εμφανίζει επιπεφυκίτιδα, πλην της αναβολής πιθανού χειρουργείου, δίνεται οδηγία   να εκτιμηθεί από τον παθολόγο του και για πιθανή άλλη συμπτωματολογία.

-Προηγείται η στάθμιση των ειδικών παραμέτρων και ενημέρωση του ασθενή για κάθε επέμβαση σύμφωνα και με τις εκάστοτε οδηγίες των αρμόδιων υγειονομικών υπηρεσιών σε σχέση και με τον χαρακτήρα της επέμβασης και την επικινδυνότητα της ενδεχόμενης αναβολής της, αλλά και την ενδεχόμενη ανάγκη νοσηλείας σε ειδικές συνθήκες.

Στις επεμβάσεις:

-Αφαίρεση όλων των ενδυμάτων του ασθενή προ της επέμβασης και χρήση ειδικής ενδυμασίας χειρουργείου.

-Φροντίδα για την επικάλυψη της  χειρουργικής κλίνης μετά από κάθε περιστατικό.

-Ιδιαίτερη προσοχή στην αντισηψία – αποστείρωση και τους όρους χρήσης του συστήματος πλύσης – αναρρόφησης αλλά και κάθε συστήματος σε κάθε περιστατικό.

-Προσεκτική αλλαγή της συσκευής χορήγησης οξυγόνου μετά την επέμβαση.

-Απολύμανση κάθε επιφάνειας και εργαλείου, εξαρτήματος μηχανήματος και μικροσκοπίου, μετά από κάθε επέμβαση.

-Ειδική διαχείριση των χρησιμοποιηθέντων οθονiων, του υγρού πλύσης-αναρρόφησης και όλων γενικά των αναλωσίμων.

-Χρήση νέων γαντιών από το προσωπικό που έρχεται σε επαφή με κάθε νέο ασθενή, και γενικά αντισηψία των χεριών, ακολουθώντας πάντα την οδηγία αποφυγής επαφής των χεριών με το στόμα, τη μύτη και τα μάτια.

-Συχνή απολύμανση των χώρων.

-Εφαρμογή κάθε άλλου μέτρου κατά την κρίση των ιατρών.

Γενική παρατήρηση:

-Συνιστάται διαρκής ενημέρωση για κάθε σχετική εξέλιξη στις αναφορές για τη νόσο και τις επικαιροποιημένες οδηγίες από την διεθνή επιστημονική κοινότητα, τους ιατρικούς συλλόγους και την Πολιτεία.

-Ενημέρωση σχετικά με τη χρήση βιολογικών υλικών

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΕΕΕΦΔΧ

Τηλ: +30.6974479906
Email: info@hsioirs.org
Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 198 και Απολλοδώρου 1
Π. Φάληρο, 
ΤΚ 17563 Αττική