Πανεπιστήμιο των Ορέων: Εθελοντική Δράση

COPHy Congresses

34ο Διεθνές Συνέδριο ΕΕΕΦΔΧ 19-22 Μαρτίου 2020

Το 32ο Συνέδριο της ΕΕΕΦΔΧ στο Internet

Θέσεις οφθαλμιάτρων στο εξωτερικό

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δράσης «Υγεία για Όλους»

Δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καταρράκτη και Διαθλαστικής Χειρουργικής