Αρχείο απονομής βραβείου “Kelman”

1999 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ
2001 2ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
2003 3ο ΒΡΑΒΕΙΟ JORGE ALIO
2005 4ο ΒΡΑΒΕΙΟ AMAR AGARWAL
2007 5ο ΒΡΑΒΕΙΟ ROBERT OSHER
2009 6ο ΒΡΑΒΕΙΟ NICK MAMALIS
2011 7ο ΒΡΑΒΕΙΟ HOWARD FINE
2013 8ο ΒΡΑΒΕΙΟ THOMAS NEUHANN
2015 9ο ΒΡΑΒΕΙΟ BORIS MALYUGIN
2017 10ο ΒΡΑΒΕΙΟ TAKAYUKI AKAHOSHI
2019 11ο ΒΡΑΒΕΙΟ DAVID SPALTON
2021 12ο ΒΡΑΒΕΙΟ IKE AHMED