Αρχείο απονομής βραβείου “Fyodorov”

2001 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΓΚΟΣ
2003 2ο ΒΡΑΒΕΙΟ LEO BORES
2005 3ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ
2006 4ο ΒΡΑΒΕΙΟ LUCIO BURATTO
2008 5ο ΒΡΑΒΕΙΟ TOBIAS NEUHANN
2010 6ο ΒΡΑΒΕΙΟ MARGUERITE MACDONALD
2012 7ο ΒΡΑΒΕΙΟ THEO SEILER
2014 8ο ΒΡΑΒΕΙΟ GEORGE O. WARING III
2016 9ο ΒΡΑΒΕΙΟ JOSE L. GUELL
2018 10ο ΒΡΑΒΕΙΟ SHERAZ DAYA
2020 11ο ΒΡΑΒΕΙΟ VINCENZO SARNICOLA
2021 12ο ΒΡΑΒΕΙΟ HARMINDER DUA