35ο Συνέδριο ΕΕΕΦΔΧ 25-27 Φεβρουαρίου 2021


35ο Συνέδριο τ
ης Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών
και Διαθλαστικής Χειρουργικής

25-27 Φεβρουαρίου 2021

 

Το 35ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΕΦΔΧ θα πραγματοποιηθεί στις 25-27 Φεβρουαρίου 2021 στο ΜΕΓΑΡΟ Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο στην Αθήνα.

Το επιστημονικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει, όπως κάθε χρόνο, διαλέξεις από διακεκριμένους οφθαλμιάτρους από όλο τον κόσμο, στρογγυλές τράπεζες, συμπόσια, κλινικά φροντιστήρια, μαγνητοσκοπημένα χειρουργεία, ελεύθερες ανακοινώσεις, προβολή βίντεο και ηλεκτρονικά poster.

Προσκεκλημένοι Ομιλητές

Ike Ahmed              Καναδάς

Harminder Dua         Ηνωμένο Βασίλειο

Rajesh Fogla            Ινδία

Zoltan Nagy             Ουγγαρία

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΟ ΔIOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO THΣ EΛΛHNIKHΣ ETAIPEIAΣ ENΔOΦAKΩN KAI ΔIAΘΛAΣTIKHΣ XEIPOYPΓIKHΣ

Πρόεδρος: Μιλτιάδης Μπαλίδης

Αντιπρόεδρος: Βασίλης Καραμπατάκης

Γενικός Γραμματέας: Δημήτρης Μικρόπουλος

Ταμίας: Ελισάβετ Πατσούρα

Mέλη: Απόστολος Μανιατέας

Κωνσταντίνος Μόσχου

Παντελής Α. Παπαδόπουλος

Γιώργος Ρουσσόπουλος

Πέτρος Σμαχλίου

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Η ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων των ελεύθερων ανακοινώσεων, video και ηλεκτρονικών poster είναι 10/12/20

Επισημάνσεις:

Κάθε ομιλητής έχει δικαίωμα να υποβάλλει μέχρι 2 εργασίες.

Η περίληψη θα πρέπει να είναι στα ελληνικά και στα αγγλικά και δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις 250 λέξεις.

Η τελική επιλογή των εργασιών που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο θα γίνει από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου.

Οι καλύτερες εργασίες – ελεύθερη ανακοίνωση, βίντεο και ηλεκτρονικό poster – θα βραβευθούν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου.

Δεν θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις

H αποστολή περιλήψεων Εργασιών γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου: www.hsioirscongress.gr

*Η υποβολή εργασιών θα ξεκινήσει την Τρίτη 20 Οκτωβρίου

ΧΟΡΗΓΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η παρακολούθηση του Συνεδρίου της ΕΕΕΦΔΧ θα μοριοδοτηθεί με μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:

ERA ΕΠΕ

Ασκληπιού 17, 106 80 Αθήνα
Τηλ. : 210 3634 944
Fax: 210 3631 690
Ε-mail: info@era.gr