33ο Ετήσιο Συνέδριο ΕΕΕΦΔΧ 15-17 Φεβρουαρίου 2019

Tο 23ο Χειμερινό Συνέδριο της ESCRS θα πραγματοποιηθεί μαζί με το 33ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΕΦΔΧ στις 15-17 Φεβρουαρίου 2019 στο ΜΕΓΑΡΟ Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο στην Αθήνα.

Σημειώνεται ότι η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι τα Αγγλικά.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Για εγγραφή πατήστε εδώ

Σημαντική Σημείωση
Στην ιστοσελίδα της ESCRS δεν εμφανίζεται η κατηγορία των Ελλήνων Συνέδρων (Greek Delegates) με το μειωμένο κόστος εγγραφής (στην ίδια κατηγορία ανήκουν και οι σύνεδροι από Κύπρο και Αίγυπτο).
Θα πρέπει να ακολουθήσετε της εξής διαδικασία: Οι ειδικευμένοι οφθαλμίατροι από την Ελλάδα επιλέγουν είτε την κατηγορία ESCRS Member είτε την κατηγορία Non Member και αφού συμπληρώσουν τα στοιχεία τους και προχωρήσουν στην επόμενη σελίδα θα τους προσφέρεται το μειωμένο κόστος των 225 ευρώ.
Σημειώνεται ότι για τα μέλη της ΕΕΕΦΔΧ στην τιμή των 225 ευρώ συμπεριλαμβάνεται και η ετήσια συνδρομή τους στην Ελληνική Εταιρεία Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής.
Για τους ειδικευόμενους οφθαλμιάτρους ισχύει το ενιαίο κόστος συμμετοχής των 50 ευρώ.

Learning from the Learners – Interactive Session on Cataract Surgery for Trainees

Το «Young Ophthalmologists Programme Athens 2019» θα περιλαμβάνει βίντεο περιστατικών τα οποία υποβάλλονται από Νέους Οφθαλμιάτρους (ειδικευόμενους) και συζητούνται με το ακροατήριο σε μία διαδραστική συνεδρία

Θεματολογία:

1.One of my first operations

2.Tackling more risky cases

Το βιντεοσκοπημένο υλικό θα πρέπει να αφορά κάποιο από τα 50-100 πρώτα περιστατικά σας.

Προθεσμία υποβολής: 5 Δεκεμβρίου 2019

Περισσότερες πληροφορίες για τις προδιαγραφές και την υποβολή των βίντεο θα βρείτε εδώ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

H προθεσμία για την υποβολή εργασιών έχει λήξει

ΒΡΑΒΕΙΟ KELMAN 2019

Αποδέκτης του βραβείου Kelman 2019 θα είναι ο διακεκριμένος οφθαλμίατρος Dr. David Spalton

Επισκόπηση προγράμματος
Επιστημονικό πρόγραμμα
Πληροφορίες για εκθέτες

Preliminary Program 2019

Welcome Ceremony

Friday 15 February | 16.30 – 17.00

16.30 Welcome from the President
B. Cochener FRANCE (PRESIDENT, ESCRS)

16.35 Welcome from the local hosts
K. Koufala GREECE (PRESIDENT, HSIOIRS)

16.38 HSIOIRS Scholarship ‘Spyros Georgaras’ & HSIOIRS Sponsorship
D. Kyroudis (GENERAL SECRETARY, HSIOIRS)
E. Patsoura (TREASURER, HSIOIRS)

16.42 Presentation of HSIOIRS Kelman Award
M. Balidis (PRESIDENT ELECT, HSIOIRS)

16.45 HSIOIRS Kelman Lecture
Life behind the lens, D. Spalton UK

17.00 End of ceremony

ESCRS/EuCornea Cornea Day

(Organised by ESCRS and EuCornea)

Friday 15 February | 09.30 – 16.30

Chairpersons: J. Güell SPAIN (EUCORNEA), R. Nuijts THE NETHERLANDS (ESCRS)

Topics will include:

 • Ocular Surface Disease: What Worked and What Did Not
 • Management of Corneal Complications after Refractive Surgery
 • Tips and Pitfalls in Corneal Graft Surgery: DALK, DSEK, DMEK, PK
 • Infectious Keratitis

The Cornea Day programme will be comprised of a number of expert keynote lectures and a series of case presentations on the topics listed above.

Main Symposia

New Advances in Glaucoma

Friday 15 February | 17.00 – 18.30

Chairpersons: V. Karampatakis GREECE, S. Morselli ITALY

Trends in Refractive Surgery

Saturday 16 February | 11.30 – 13.00

Chairpersons:  V. Katsanevaki GREECE, T. Kohnen GERMANY

When the Unexpected Happens

Saturday 16 February | 16.30 – 18.00

Chairpersons:  S. Georgaras GREECE, D. Spalton   UK

Pearls for the Young Cataract Surgeon

Organised by the Young Ophthalmologists Committee 

Sunday 17 February | 09.00 – 10.30

Chairpersons:  S. Palkovits AUSTRIA, C. Pedrosa  PORTUGAL, N. Visser THE NETHERLANDS

HSIOIRS-EOS Symposium

Organized by the Hellenic Society of Intraocular Implant and Refractive Surgery Symposium and the Egyptian Ophthalmological Society

Friday 15 February |18.30 – 20.00

Keratoconus: Diagnosis and Management

Moderators: Ch. Siganos, GREECE, I.El Adawi, EGYPT

Speakers: M. Balidis, GREECE, A. Ghoneim, EGYPT, M. Ismail, EGYPT, K. Koufala, GREECE S. Maaly, EGYPT, K. Moschou, GREECE

Hellenic Society of Intraocular Implant and Refractive Surgery Symposium

Sunday 17 February | 11.00 – 13.00

Advanced Technology: Better Results?

Chairpersons: K. Koufala GREECE, M. Balidis GREECE

 1. Kyroudis, LASIK vs SMILE, K. Moschou GREECE
 2. Mikropoulos, Conventional phaco vs FLACS, P. Papadopoulos GREECE
 3. Smachliou, Multifocal vs EDOF IOLs, E. Patsoura GREECE
 4. Katsanevaki, Cross-linking classic protocol vs modern protocols, G. Kymionis GREECE

Near Live Surgery
(Organised by the Hellenic Society of Intraocular Implant and Refractive Surgery)

Saturday 16 February | 14.00 – 16.00

Moderators:  P. Papadopoulos, GREECE, P. Smachliou GREECE
Discussion Panel:  B. Cochener FRANCE, O. Findl AUSTRIA, B. Malyugin RUSSIA

Didactic Courses

Cataract Surgery Didactic Course

Friday 15 February | 14.30 – 17.00

Part 1

 • The pilot and the cataract surgeon: minimising risk and avoiding complications
 • Surgical simulation
 • What do I want from my trainer?
 • The ergonomics of cataract surgery
 • Viscoelastics: creating space – protecting tissue
 • The capsule
 • Incisions: creating the perfect wound and correcting astigmatism
 • Biometry: precision IOL calculations
 • Postoperative ametropia correction: corneal laser refractive surgery

Saturday 16 February | 08.00 – 12.30

Part 2

 • New age phaco dynamics
 • Managing the nucleus
 • Complications and complex cases: advanced phaco techniques
 • Femtosecond lasers and cataract surgery
 • Intraocular lens design
 • Presbyopia correction with intraocular lenses
 • Intraoperative correction of astigmatism: toric intraocular lenses
 • IOLs for cataract patients with AMD
 • Supplementary IOLs: reversible and adjustable solutions

Cornea Didactic Course

Saturday 16 February | 08.00 – 16.15

Clinical Cornea

 • Basic science: anatomy, physiology and biomechanics
 • Pathological responses of the cornea
 • Laboratory testing for ocular surface diseases
 • Corneal imaging evaluation techniques
 • Non-infectious keratitis
 • Infectious keratitis
 • Corneal dystrophies
 • Ectasia disorders and degenerations
 • Dry-eye and ocular surface disease
 • Immunological disorders of the cornea

Surgical Cornea

 • Corneal cross-linking
 • Anterior lamellar keratoplasty procedures
 • Penetrating keratoplasty
 • Management of postkeratopathy astigmatism
 • DSEK
 • DMEK
 • Amniotic membrane
 • Conjunctival surgery
 • Limbal transplantation and keratoprosthesis

Refractive Surgery Didactic Course

Friday 15 February | 14.45 – 17.05

Part 1

Diagnostic Techniques

 • Patient selection
 • Corneal topography
 • Lasers in refractive surgery
 • Biomechanics of the cornea
 • IOL calculation strategies
 • Quality of vision evaluation
 • Discussion won case reports

Saturday 16 February | 08.00 – 12.35

Part 2

Therapeutic Techniques: Intraocular Surgery

 • Phakic IOLs
 • Refractive lens exchange
 • Toric IOLs
 • Multifocal and EDOF IOLs
 • Refractive reoperations and enhancements

Part 3

Therapeutic Techniques: Corneal Surgery

 • Surface ablation techniques
 • LASIK: surgical technique
 • Topo and WF guided ablations
 • LASIK complications
 • Laser refractive surgery for presbyopia
 • Cross-linking and refractive surgery
 • Small lenticule extraction
 • Incisional corneal procedures
 • Intracorneal ring segments
 • Intrastromal inlays (biologiocal and synthetic)

Young Ophthalmologists Programme

Friday 15 February | 09.00 – 12.30

Learning from the Learners: Interactive Session on Cataract Surgery for Trainees

Chairpersons: O. Findl AUSTRIA, S. Morselli ITALY

Panellists: R. Packard UK, N. Reus THE NETHERLANDS

09.00 R. Packard UK, The most common tips I give to my trainees

09.15 Learning from the learners: one of my first operations (Video cases submitted by young ophthalmologists)

10.30 Break

Panellists: V. Pfeifer SLOVENIA, P. Rosen UK

10.45 P. Rosen UK, Things I tell my residents – phaco tricks to improve your surgery

11.00 Learning from the learners: tackling more risky cases (Video cases submitted by young ophthalmologists)

12.15 Roundtable: summary

12.30 End of session


ESONT Didactic Day 2019 (information)

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%)

Early (μέχρι 15/2/2019) Onsite (15-17/2/2019)
ESCRS Member 325 375
Non Member 350 400
Trainee* 50 50
Nurse/Technician* 50 50
Healthcare Professional* 150 175
Corporate 900 1100
Greek, Cypriot, Egyptian Delegates** 225 225

* απαιτείται αποδεικτικό της ιδιότητας

Οι εγγραφές γίνονται μέσω της ιστοσελίδας της ESCRS (www.escrs.org)

**Σημαντική Σημείωση
Στην ιστοσελίδα της ESCRS δεν εμφανίζεται η κατηγορία των Ελλήνων Συνέδρων (Greek Delegates) με το μειωμένο κόστος εγγραφής (στην ίδια κατηγορία ανήκουν και οι σύνεδροι από Κύπρο και Αίγυπτο).
Θα πρέπει να ακολουθήσετε της εξής διαδικασία: Οι ειδικευμένοι οφθαλμίατροι από την Ελλάδα επιλέγουν είτε την κατηγορία ESCRS Member είτε την κατηγορία Non Member και αφού συμπληρώσουν τα στοιχεία τους και προχωρήσουν στην επόμενη σελίδα θα τους προσφέρεται το μειωμένο κόστος των 225 ευρώ.
Σημειώνεται ότι για τα μέλη της ΕΕΕΦΔΧ στην τιμή των 225 ευρώ συμπεριλαμβάνεται και η ετήσια συνδρομή τους στην Ελληνική Εταιρεία Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής.
Για τους ειδικευόμενους οφθαλμιάτρους ισχύει το ενιαίο κόστος συμμετοχής των 50 ευρώ.

Εγγραφή για Courses/Wetlab
Η συμμετοχή στα κλινικά φροντιστήρια συμπεριλαμβάνεται στο κόστος συμμετοχής στο Συνέδριο και δεν χρειάζεται εγγραφή.
Για τα wetlabs θα υπάρχει επιπλέον κόστος συμμετοχής και απαιτείται εγγραφή.